London อนาคตศูนย์กลางการเงินอิสลามในยุโรป

1216144488_Europe - London Apt x-ferท่ามกลางกระแสการเจริญเติบโตของการเงินอิสลาม(Islamic Finance) ทั่วโลก ขณะที่การเงินกระแสหลักหรือ Conventional Financial System  ยังไม่ฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทำให้มีผู้คนสนใจระบบการเงินทางเลือกมากขึ้นนั้นก็คือ ระบบการเงินอิสลาม(Islamic Financial System) โดยเฉพาะที่เมือง London ประเทศอังกฤษจากการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ TheNational ว่าเมืองลอนดอนต้องการเป็นศูนย์การระบบการเงินอิสลามของยุโรบ(Europe’s Islamic Finance hub) จากการวางแผนของรัฐบาลอังกฤษ โดยมีสถาบันการเงินอิสลามในลอนดอนแล้วกว่า 22 สถาบัน และบริษัทกฏหมายอิสลามกว่า 30 บริษัทที่เป็นผู้เชียวชาญกฏหมายอิสลามด้านการเงิน นอกจากนี้ยังมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในด้านการเงินอิสลามเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในหลายมหาวิทยาลัยในลอนดอน นับเป็นก้าวที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับความเคลื่อนไหวจากประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิม แต่ประกาศว่าต้องการเป็นศูนย์กลางการเงินอิสลามในยุโรป

โดย Muhammad Azmii Mahamad

หมายเหตุ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง www.islamicfinancethai.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s