Category Archives: Uncategorized

โรงพยาบาลตามหลักอิสลาม ตอนที่ 2

“โรงพยาบาลอิสลามในประเทศไทย เป็นไปได้หรือไม่”  หรือโรงพยาบาลอิสลาม ในตอนแรก ซึ่งเป็นการเกริ่นถึงความจำเป็นและโอกาสของธุรกิจโรงพยาบาล จนวันนี้โครงการนี้ก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่ และกำลังถูกผลักดันให้เกิดจากองค์กรที่รับผิดชอบ (ขออุบไว้ก่อน) อย่างไรก็ตามโครงการนี้ยังเคาะไม่ได้ว่า โรงพยาบาลอิสลามในฝันของสังคมมุสลิมบ้านเรา จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร บริหารจัดการอย่างไร เป็นธุรกิจเต็มรูปแบบหรือไม่ หรือเป็นโรงพยาบาลการกุศล ฉบับนี้เรามาหาคำตอบกัน ขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลอิสลาม ซึ่งแน่นอนต้องอยู่ในรูปแบบโรงพยาบาลเอกชน เพราะภาคเอกชนเป็นเจ้าของ แต่คำว่าเอกชนเป็นเจ้าของก็มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ เป็นองค์กรที่แสวงหากำไร กับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งก็เป็นไปได้ทั้ง 2 รูปแบบ ซึ่งมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าโครงการซึ่งเป็นหลักหลายร้อยล้านบาท หากองค์กรที่เป็นเจ้าของ ระดมเงินทุนในรูปแบบเงินบริจาคเพียงอย่างเดียว แน่นอนโรงพยาบาลดังกล่าวก็จะกลายเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งต้องอาศัยเงินบริจาคทั้งการก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ และทุกๆ ปีต้องขอเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการรักษาผู้ป่วย (นอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สปสช. สปส.) การระดมเงินทุนบริจาคหลายร้อยล้านบาทเป็นเรื่องที่ยากและใช้เวลานาน ดังนั้นจึงไม่สามารถพิจารณาแค่เพียงเงินบริจาคเพียงอย่างเดียวได้ ทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ การขายหุ้น และการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หากระดมทุนด้วยการขายหุ้น แน่นอนโรงพยาบาลจะอยู่ในรูปของบริษัทที่แสวงหากำไร และเป็นธุรกิจเต็มรูปแบบ ซึ่งก็คงไม่ตอบโจทย์ของพี่น้องมุสลิมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะพี่น้องที่มีฐานะยากจน และที่สำคัญองค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการก็คงไม่เลือกทางนี้ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร และวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลที่ต้องการช่วยเหลือด้านการแพทย์กับสาธารณชน แล้วจะทำอย่างไร เมื่อโรงพยาบาลต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล ทั้งค่าก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ และเงินทุนหมุนเวียน ครั้นจะทำเป็นโรงพยาบาลสาธารณกุศล ก็ติดเรื่องเงินบริจาคที่อาจไม่สามารถหาได้เพียงพอ

Read more

สระว่ายน้ำ “ฮาลาล”

พี่น้องคงไม่ปฏิเสธนะครับ ว่าเวลาจะไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำที่ไหนก็ตามในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัดตามสปอร์ตคลับหรือตามโรงแรม เราจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะต้องเปิดเผยสัดส่วนกับเพศตรงข้ามถึงแม้ว่าจะใส่ชุดว่ายน้ำที่มิดชิดแล้วก็ตาม เพราะว่าสระว่ายน้ำบ้านเรายังเป็นสระที่ปะปนระหว่างชายหญิง อิสลามสอนให้เราปกปิดเอาเราะห์ คือ สุภาพบุรุษปกปิดตั้งแต่สะดือถึงหัวเข่า และสุภาพสตรีอนุญาตให้เปิดเผยใบหน้าและฝ่ามือ และยังสอนให้เรารู้ถึงขอบเขตระหว่างชายหญิง ซึ่งชุดว่ายน้ำในปัจจุบันสำหรับมุสลิมที่มีขายตามเว็บไซต์ทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่อิมพอร์ตมาจากประเทศมาเลเซียหรือตะวันออกกลาง เป็นชุดที่มีความเหมาะสมในการที่จะใส่ว่ายน้ำตามสระต่างๆ เพราะปกปิดมิดชิดตามที่กล่าวข้างต้น แต่ปัญหาที่ยังมีอยู่คือ ยังไม่มีสระว่ายน้ำที่ให้ความเป็นส่วนตัวระหว่างสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร มีสระว่ายน้ำสำหรับมุสลิม ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ แบบแรกคือ สระที่มีการแยกอย่างชัดเจน 2 สระ หรือแม้กระทั่งการทำผนังกั้นระหว่าง 2 สระ แบบที่สอง คือ สระเดียวแต่มีการแบ่งเวลาสำหรับมุสลิมีนและมุสลิมะห์ อย่างไรก็ตามแบบที่สองจะมีข้อจำกัดสำหรับครอบครัวที่มาด้วยกันแต่ไม่สามารถลงว่ายน้ำในเวลาเดียวกันได้ โดยมีกฏระเบียบว่าต้องใส่ชุดว่ายน้ำที่มิดชิดตามถึงแม้จะเป็นการแบ่งแยกสระชายและหญิงแล้วก็ตาม ท่านสามารถค้นหาใน Google เกี่ยวกับสระว่ายน้ำมุสลิมโดยใช้คีย์เวิร์ดว่า “Muslim Swimming Pool” หรือ “Halal Swimming Pool” ในลอนดอนมีอยู่ที่หนึ่ง คือ St George’s leisure centre, Shadwell และที่ออสเตรเลีย คือ Greater Dandenong อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่เจ้าของประเทศชาวตะวันตกมักมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยกล่าวว่าสระว่ายน้ำแยกชายหญิงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

Read more
Recent Entries »