Category Archives: หุ้นฮาลาล

DAOL-islamic ตอบโจทย์ลูกค้ามุสลิมเทรดหุ้นฮาลาล ใช้ 3 มาตรฐาน กรองหุ้นฮาลาล ตรงใจความต้องการลูกค้า

DAOL-islamic ชื่อเดิม KTBST-islamic ตอบโจทย์ลูกค้ามุสลิมเทรดหุ้นฮาลาล ใช้ 3 มาตรฐาน กรองหุ้นฮาลาล ตรงใจความต้องการลูกค้า DAOL-islamic (ชื่อเดิม KTBST-islamic) ผู้นำบริการการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดเผยสาเหตุแห่งความสำเร็จหนึ่งในปีที่ผ่านมา ที่มีนักลงทุนมุสลิมเปิดบัญชีอย่างมากมาย และมียอดเทรดรวมหลายหมื่นล้านบาทในรอบสี่ปี เนื่องมาจากใช้เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นฮาลาลที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ให้ตรงใจและตรงกับความต้องการของลูกค้าเน้นให้ลูกค้าใช้หลักเกณฑ์ตรงกับทัศนะที่ยึดถือ ได้แก่ เกณฑ์ SC MALAYSIA 2012 เกณฑ์ SC MALAYSIA 2013 เกณฑ์ AAOIFI ซึ่งจะพิจารณาทั้งกิจกรรมการดำเนินงานและงบการเงิน ซึ่งจะมีการทบทวนอยู่สม่ำเสมอ เช่น ทบทวนงบการเงินทุกๆ ครึ่งปี หรือ ทบทวนกิจกรรมการดำเนินงานทุกๆวัน เพื่อให้แน่ใจว่าหุ้นบริษัทนั้นๆยังฮาลาล อยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางงบการเงิน หรือกิจกรรมการดำเนินงานที่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์กำหนดไว้ KTBST-islamic ชูจุดเด่นคณะกรรมการชะรีอะฮ์ กลั่นกรองทุกหุ้น รวมถึงหุ้น IPO ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับโลก อัพเดตตรงตามงบการเงินตรงงวด ลบจุดบกพร่องของเกณฑ์ FTSE SET SHARIAH ของตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้ข้อมูลทางการเงินย้อนหลังไม่อัพเดตตามงวด  ระบบรายชื่อหุ้นฮาลาลตามเกณฑ์ต่างๆ จะสงวนไว้ให้เฉพาะลูกค้า DAOL-islamic เท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับ user password เพื่อเข้าดูตามเงื่อนไขที่กำหนดเพราะป้องกันลูกค้าเปิดบัญชีแต่เอารายชื่อไปเทรดกับบริษัทอื่น

Read more

KTBST-islamic ปี 2021 โตสองเท่า ดันยอดเทรดหุ้นหกปี เฉียดห้าหมื่นล้าน

        KTBST-islamic ปี 2021 โตสามเท่า ดันยอดเทรดหุ้นหกปี เฉียดห้าหมื่นล้าน ลูกค้ามุสลิม แห่เปิดบัญชี ลงทุนหาผลตอบแทนในตลาดหุ้น                 KTBST-islamic เปิดเผยยอดลูกค้ามุสลิมเปิดบัญชีล้นหลาม ในปี 2020 และปี 2021 ที่ผ่านมาถึงแม้จะเจอวิกฤตโควิด-19 ตลาดผันผวน แต่ลูกค้ามุสลิมแห่สมัครเปิดบัญชี เผยกลุ่มลูกค้ามองเป็นโอกาส 10 ปีมีครั้ง ดันยอดเทรดลูกค้ามุสลิม เกือบ 5 หมื่นล้านบาท ตลอดการให้บริการ หก ปีกว่า และบริการอื่นอีก กว่าพันล้านบาท            KTBST-islamic ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินภายใต้การกำกับของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ หมายเลข 032 เป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวที่ให้บริการการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม KTBST-islamic

Read more

หุ้นฮาลาล หรือ หุ้นตามหลักชะรีอะฮ์

หุ้นสามัญ หรือ Common Stock คือ หลักทรัพย์ที่แสดงความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งในบริษัท ราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงตามผล ประกอบการของบริษัทและภาวะตลาด การลงทุนในหุ้นสามัญตรงกับหลักการมุซาเราะห์กะฮ์ (Musharakah) ของอิสลาม คือ การเป็นหุ้นส่วน โดยร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการ เมื่อกิจการมีกำไรจะนำผลกำไรมาแบ่งให้กับเจ้าของในรูปแบบของเงินปันผล (Dividend) นอกจากเงินปันผลแล้วมีผลตอบแทนจากการลงทุนคือ กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Capital gain) อันเนื่องมาจากการขายหลักทรัพย์ ด้วยราคาที่สูงกว่าราคาทุนที่ซื้อมา อันเนื่องมากจากมีแนวโน้มเป็นกิจการที่ดีและมีกำไรต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นคือการเลือกซื้อหุ้นในกิจการที่ขาดทุนหรือมีแนวโน้มที่ไม่ดี อาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นต้องขายหุ้นออกไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุนที่ซื้อมาก็เป็นได้ (Capital Loss) ซึ่งเหมือนกับการซื้อขายสินค้าอื่นๆ ด้วยหลักการ มุรอบาฮะห์ (Murabahah) หากสินค้าที่ดี ตลาดมีความต้องการสูงก็สามารถขายได้ด้วยราคาที่สูงกว่าต้นทุน แต่ถ้าหากสินค้าไม่ดี ตลาดไม่เป็นที่นิยมก็ย่อมมีความเสี่ยงที่จะต้องขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุนนั้นเอง ซึ่งหลักการของความเสี่ยงจากการค้าขายนั้น สอดคล้องกับหลักการของอิสลามในเรื่องของ Al- ghorm bil ghonm (no reward without risk) ไม่มีผลตอบแทนหากไม่มีความเสี่ยงในธุรกิจ เฉกเช่นเดียวกันการลงทุนธุรกิจต่างๆ โดยหลักการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามนั้นโดยจะต้องไม่ขัดกับหลักการชะรีฮะห์ดังต่อไปนี้ ห้ามลงทุนในธุรกิจหลักมีรายได้จากริบา(Riba)หรือดอกเบี้ย ดังนั้นมุสลิมจึงไม่สามารถที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ รวมถึงบริษัทเช่าซื้อต่างๆ ซึ่งมีรายได้หลักจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการกู้ยืม และนอกจากนี้การเปิดบัญชีเพื่อจะทำการซื้อขายหุ้นนั้นห้ามทำการเปิดบัญชีแบบมาร์จิ้น (Margin) คือ บัญชีที่ต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยให้บริษัท Broker ที่เปิดบัญชีเพราะเป็นบัญชีแบบกู้ยืม โดยใช้เงินสดบางส่วนเท่านั้น  ห้ามลงทุนในธุรกิจหลักมีรายได้จากความไม่แน่นอน(Gharar) ดังนั้นนักลงทุนมุสลิมจึงไม่สามารถซื้อหุ้นสามัญของบริษัทประกันภัยทั่วไป ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ เพราะธุรกิจประกันภัยทั่วไป นั้นมีความไม่แน่นอนในเรื่องของการการเคลมประกัน ซึ่งเราไม่ทราบว่าจะเกิดความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุขึ้นเมื่อใด

Read more

การกำหนดราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

การกำหนด ราคาหุ้น หรือราคาตลาด เกิดขึ้นได้อย่างไร การซื้อ การขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น ผู้กำหนดราคา คือ ผู้ซื้อ และผู้ขาย โดยทั้ง 2 ฝ่าย ต่าง ซื้อ ขาย ในราคาที่ตกลงกัน และพอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งหุ้น สามารถจำหน่ายจ่ายโอนกันได้ ดังนั้นแล้วเมื่อมีการจำหน่าย ราคาก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้ตามความต้องการของผู้ซื้อ หรือตามความสามารถในการทำเงินของกิจการนั้นๆ หากกิจการทำเงินได้ดี ได้มาก และมั่นคง จะทำให้หุ้นนั้น เป็นที่ต้องการในตลาด มีความต้องการซื้อมาก ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้นตามความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นๆ หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ มีลักษณะการซื้อขายอย่างไร หลังจากที่บริษัทได้ทำการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) และมีการประกาศเริ่มวันทำการซื้อขายหุ้นนั้นในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ในเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ หุ้นจะถูกทำการซื้อขายโดยการจับคู่คำสั่งเสนอซื้อ-เสนอขายที่ถูกส่งจากบุคคลไปยังตลาดหลักทรัพย์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งคำสั่งเสนอซื้อ และเสนอขายนั้นจะถูกส่งมาจากบุคคลซึ่งมีตัวตนจริง และคำสั่งเสนอซื้อ-เสนอขายจะถูกจับคู่กันได้ โดยทั้ง 2 ฝ่าย มีความเห็นพ้องต้องกันทั้งในราคา และจำนวนหุ้นจึงจะทำให้การซื้อขายนั้นสมบูรณ์ KTBST- islamic ผู้นำด้านการลงทุนอิสลามแห่งเดียวในประเทศไทย และมีผู้แนะนำการลงทุนมุสลิมที่คอยให้คำปรึกษานักลงทุนแห่งเดียวในประเทศเช่นกัน หากต้องการดูข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้แนะนำการลงทุนมุสลิม รายละเอียดการเปิดบัญชี >> KTBST-islamic สามารถเปิดบัญชี ออนไลน์ได้แล้ว Click here

Read more

KTBST-Islamic ชูเป็นผู้นำบริการการลงทุนอิสลามครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทย

KTBST-islamic ผู้นำบริการการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทย โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาติจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับของ ก.ล.ต. KTBST-islamic ให้บริการ เทรดหุ้นฮาลาล ซื้อขายกองทุนอิสลาม  มีรายละเอียดดังนี้ | หุ้น | กองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ | กองทุนส่วนบุคคล | Islamic Smart Algo | ตามหลักศาสนาอิสลาม “สร้างความมั่งคั่งตามหลักศาสนาอิสลาม” ที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักชะรีอะฮ์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 032 ปัจจุบันได้เปิดให้บริการทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบันการเงินต่างๆดังนี้ บัญชีซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ตามหลักศาสนาอิสลาม( Islamic equity Account) ไม่มีดอกเบี้ยและมีรายชื่อหุ้นฮาลาลที่สามารถลงทุนได้ อัพเดตอยู่เสมอ (สามารถโอนย้ายจากโบรคเดิมได้ เพื่อเปิดบัญชีและลงทุนให้ถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์) แนะนำขั้นต่ำ 50,000 บาท บัญชีกองทุนส่วนบุคคลตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Private Fund) ให้ผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ บริหารเงินให้ท่าน ตามนโยบายที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนเลือก ขั่นต่ำ 2 ล้านบาท กองทุน Islamic RMF(KSRMF)

Read more