การออมและการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม KTBST – ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT

Cover 6

KTBST – ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT (KTBST-islamic) “สร้างความมั่งคั่งตามหลักศาสนาอิสลาม” ที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักชะรีอะฮ์ โดยบล. เคทีบี(ประเทศไทย) จำกัด สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ หมายเลข 032

ปัจจุบันได้เปิดให้บริการต่างๆดังนี้

1. บัญชีซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ตามหลักศาสนาอิสลาม( Islamic equity Account) ไม่มีดอกเบี้ยและมีรายชื่อหุ้นฮาลาลที่สามารถลงทุนได้ อัพเดตอยู่เสมอ (สามารถโอนย้ายจากโบรคเดิมได้ เพื่อเปิดบัญชีและลงทุนให้ถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์) แนะนำขั้นต่ำ 50,000 บาท

2. บัญชีซื้อขายหุ้น อัจฉริยะตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Smart Algo) ไม่ต้องติดตามหุ้นรายตัวเอง ไม่ใช้อารมณ์ในการลงทุน ให้ระบบที่ชาญฉลาดจัดการให้การลงทุนให้ง่ายสำหรับท่าน ตามนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับนักลงทุน ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท

3. บัญชีกองทุนส่วนบุคคลตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Private Fund) ให้ผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ บริหารเงินให้ท่าน ตามนโยบายที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนเลือก ขั่นต่ำ 5 ล้านบาท

4. แนะนำการลงทุนสำหรับ Islamic LTF/RMF เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ขั้นต่ำ 1,000-5,000 บาท สามารถออมแบบ DCA ได้

5. Islamic Smart DCA ออมและลงทุนระยะยาวสม่ำเสมอด้วยระบบ DCA กับออมหุ้นฮาลาลใน SET100 ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเดือน หรือ ออมกองทุนฮาลาล ขั้นต่ำ 500 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละกองทุน

6. Islamic Investment Banking บริการที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับบริษัทที่ต้องการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

KTBST-islamic บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีบริษัทอิลามิคเวลธ์โซลูชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านชะรีอะฮ์

http://www.ktbst.co.th
ติดต่อ โดยตรงทีม Facebook Fanpage : KTBST -islamic เท่านั้น
02-648-1713
02-648-1708
หรือติดต่อใน inbox ค่ะ
หมายเหตุ ทีม ktbst-islamic ปัจจุบันมีเฉพาะที่สำนักงานใหญ่ ตามสาขายังไม่มีให้บริการในส่วนนี้ นักลงทุนมุสลิมโปรดติดต่อตามเลขหมายข้างต้นหรือผ่าน ใน inbox ค่ะ เราสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศค่ะ
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หมายเลข 32 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง สำหรับใบประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2540

Islamic Ads_Updated_26092017-2

Islamic Weath Management Services -KTBST-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s