Category Archives: มุอามาลาต

บัยอฺ อัล มุซาวามะห์(Bai al Musawama)

บัยอฺอัลมุซาวามะห์(Bai al Musawama) หรือ بيع المساومة คือการซื้อขายสินค้าทั่วไประหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่มีการเปิดเผยต้นทุนหรือแจกแจงต้นทุนและกำไรให้ลูกค้าทราบและสามารถต่อรองราคาได้ โดยทั่วไปบัยอฺ อัล มุซาวามะห์จะมีการส่งมอบสินค้าและชำระเงินทันที (On spot) ตัวอย่างการซื้อขายแบบ บัยอฺอัลมุซาวามะห์(Bai al-Musawama) พบได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเดินตลาด ซื้ออาหาร ซื้อเสื้อผ้าฯลฯ    ซึ่งไปเป็นตามองค์ประกอบของการซื้อขายของอิสลามคือ  1. มีผู้ซื้อ 2. มีผู้ขาย 3. มีสินค้า และการส่งมอบสินค้า 4. มีการตกลงราคา 5. อากัด(Aqad)คือการทำสัญญาซื้อขายด้วยการเปล่งวาจา หรือด้วยกิริยาท่าทาง   วัลลอฮุอะลัม เรียบเรียงโดย Muhammad Azmii Mahamad หมายเหตุ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง http://www.การเงินอิสลาม.com หรือ http://www.islamicfinancethai.com  

Read more
Recent Entries »