การเทรด Forex ทำได้หรือไม่ ตามหลักชะรีอะฮ์?

No photo description available.

การเทรด FOREX แบบ online ในปัจจุบันที่มีแพร่หลายนั้น ในรูปแบบของการเปิด position ของคู่สกุลเงินต่างๆ (ที่ไม่ใช่การซื้อขายสกุลเงินจริงๆ จาก currency exchange)  นั้นถือว่าไม่อนุญาตหรือ ฮารอม ไม่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ ดังนี้

ทัศนะจาก Islamqa

ถือว่าการซื้อขาย FOREX นั้นฮารอม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้ leverage(การยืมเงิน broker เพื่อเทรด)  และ margin (เงินประกัน)รวมถึงเป็นสัญญา future  ซึ่ง Islam Fiqh Council ครั้งที่ 63 ใน Jeddah ประเทศซาอุดิอารเบีย ได้มีคำฟัตวาไม่อนุญาตให้ทำการเทรด Forex เพื่อเอากำไร ถึงแม้จะมีการกล่าวอ้างตาม broker ว่ามี Islamic Forex account แต่เนื่องจากเป็นการใช้ leverage จึงฮารอมในการเทรดเอากำไร

ทัศนะจาก Seekersguidance

รูปแบบการซื้อสกุลเงินทั่วไปแบบ currency exchange สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นการชำระเต็มจำนวนและส่งมอบสกุลเงินในทันที

แต่การเทรด Forex นั้นไม่อนุญาต ตามคำตัดสินของ Mufti Taqi Usmani มุฟตีจากมัซฮับฮานาฟี เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์  การเทรด Forex นั้นเป็นการใช้ leverage(การยืมเงิน broker เพื่อเทรด) และ Margin (เงินประกัน)

ทัศนะจาก Islamweb

การเทรด Forex นั้นไม่อนุญาต เนื่องจากเป็นการเก็งกำไรบน คู่ค่าเงิน ไม่ใช่การซื้อขายสกุลเงินที่มีการส่งมอบจริงๆ ถึงแม้ว่าจะมีการให้บริการ Islamic  FX account ที่ไม่คิดดอกเบี้ยก็ถือไม่อนุญาต เพราะไม่มีการส่งมอบ และไม่ใช่การซื้อขายสกุลเงินจริงๆเป็นเพียงการเปิด position เพื่อทำกำไรบนคู่ค่าเงินเท่านั้น

ทัศนะจาก The Fiqh

 การเทรด Forex นั้นไม่อนุญาต เนื่องจาก 1. เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูง 2.ไม่ใช่การซื้อขายสกุลเงินจริงๆ เป็นเพียงแค่การเปิด Position เท่านั้น 3.เข้าเงื่อนไขในเรื่องการพนัน 4.เกิดการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการซื้อขายสกุลเงินจริงๆ  

ทัศนะจาก THE IFG

การให้บริการ Islamic  FX account ที่ไม่คิดดอกเบี้ย ไม่ได้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม เนื่องจาก broker ไม่ได้มีความเข้าใจในหลักการอิสลามเพียงพอ การเทรด Forex นั้นไม่อนุญาต เนื่องจากเป็นการเก็งกำไรบน การเปิดสถานะคู่ค่าเงิน และเป็นการใช้ leverage (การยืมเงิน broker เพื่อเทรด)

สรุปเนื้อหาที่มาจาก https://forum.islamicfinanceguru.com/t/fatwa-is-forex-haram-or-halal-a-comprehensive-fatwa-compilation/18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s