กองทุนอิสลาม ลดหย่อนภาษี Islamic SSF-RMF มีกองทุนอะไรบ้าง?

 

มุสลิมคนทำงานหรือคนมีรายได้เยอะๆ อยากลดหย่อนภาษี และควบการลงทุน แบบถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามและถูกกฎหมาย ก็มีทางเลือกทั้ง Islamic SSF และ Islamic RMF หลายคนยังไม่เคยรู้ ทำให้เสียโอกาสในการลดหย่อนภาษีและการลงทุน เบื้องต้นไปรู้จักกันก่อนว่ากองทุน SSF และ กองทุน RMF คืออะไร พร้อมเงื่อนไขการซื้อ การลงทุนในแต่ละประเภท ตามรายละเอียดด้านล่าง

หลักการของการจัดตั้งและบริหารกองทุนอิสลามนั้น บริษัทจัดการกองทุนรวม(เรียกสั้นๆว่า บลจ.) หรือ Asset Management จะต้อง มีการจดจัดตั้งกองทุนกับสำนักงาน ก.ล.ต. และการบริหารกองทุนอิสลามจะต้องมีการกำกับโดยคณะกรรมการชะรีอะฮ์ของแต่ละ บลจ. ผู้จัดการกองทุนจะต้องบริหารและลงทุนเฉพาะหุ้นการคัดกรองด้านชะรีอะฮ์ หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินฝากเพื่อรอลงทุนก็ต้องเปิดบัญชีเงินฝากแบบไม่รับดอกเบี้ย บางครั้งมีบางเวบไซต์ มีการแสดงผลผิดพลาดเราแสดงสัดส่วนที่กองทุนไปฝากเงินในเงินฝากมาแสดงเป็น สัดส่วนการลงทุน ใน KBANK หรือ SCB ซึ่งเมื่อมีการสอบถามไปยังผู้บริหารกองทุนแล้วจึงพบความจริงว่าเป็น สัดส่วนของเงินฝากที่รอการลงทุนที่ไม่รับดอกเบี้ยนั่นเอง ก็เลงสอบถามเพิ่มเติมว่าทำไมไม่ใช้ ibank ก็ได้รับคำตอบว่าระบบของ ibank ไม่รองรับกับระบบของ บลจ.

วันนี้เราไปดูกันว่ามีกองทุนอะไรบ้าง กองทุนอิสลาม ทั้ง Islamic SSF และ Islamic RMF ที่ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้

กองทุนแรก ชื่อกองทุน KSRMF (กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ) บริหารกองทุน โดย บลจ. KTAM จัดตั้งกองทุนนี้มาตั้งแต่ปี 2549 ที่ราคา IPO 10 บาท ราคาปัจจุบัน 20.5545 และ มูลค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 26 /2/2564 ประมาณ 190 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าผ่านมาประมาณ 14 ปีกองทุนนี้ขึ้นมา 100% กว่าแล้ว(ผลงานในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคต) เราไปดูผลการบริหารรายละเอียดตามรูปข้างล่างกันเลย

 

ด้านบนเป็นรายละเอียดสัดส่วนการลงทุนในกอง KSRMF จะเห็นได้ว่าในพอร์ตการลงทุน มี SCB 9.98 % ไม่ต้องตกใจอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าจากการสอบถามบริษัทจัดการเป็นเงินฝากรอลงทุนแบบไม่รับดอกเบี้ยนั่นเอง

 

อีกหนึ่งกองทุนที่ลดหย่อนภาษีได้ คือ MIFSSF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม) บริหารกองทุน โดย บลจ. MFC จัดตั้งกองทุนนี้มาตั้งแต่ปี 2562 บริหารกองทุนรวมกับ MIFLTF เดิม (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว) ปัจจุบันราคา 12.8295 และ มูลค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 26 /2/2564 ประมาณ 125 ล้านบาท(นับรวม MIFSSF และ MIFLTF เนื่องจากบริการร่วมกัน) จะเห็นได้ว่าผ่านมาประมาณ 3 เดือน หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นมา 26.01% (ผลงานในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคต) เราไปดูผลการบริหารรายละเอียดตามรูปข้างล่างกันเลย

ซึ่งผู้ที่สนใจที่จะซื้อกองทุนทั้ง MIFSSF และ KSRMF สามารถเปิดบัญชีและซื้อกับทางตัวแทนขายอย่างเป็นทางการ คือ KTBST- islamic ผู้นำด้านการลงทุนอิสลามแห่งเดียวในประเทศไทย และมีผู้แนะนำการลงทุนมุสลิมที่คอยให้คำปรึกษานักลงทุนแห่งเดียวในประเทศเช่นกัน หากต้องการดูข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้แนะนำการลงทุนมุสลิม รายละเอียดการเปิดบัญชี >> KTBST-islamic สามารถเปิดบัญชี ออนไลน์ได้แล้ว Click here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s