DAOL-islamic ตอบโจทย์ลูกค้ามุสลิมเทรดหุ้นฮาลาล ใช้ 3 มาตรฐาน กรองหุ้นฮาลาล ตรงใจความต้องการลูกค้า

DAOL-islamic ชื่อเดิม KTBST-islamic ตอบโจทย์ลูกค้ามุสลิมเทรดหุ้นฮาลาล ใช้ 3 มาตรฐาน กรองหุ้นฮาลาล ตรงใจความต้องการลูกค้า

DAOL-islamic (ชื่อเดิม KTBST-islamic) ผู้นำบริการการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดเผยสาเหตุแห่งความสำเร็จหนึ่งในปีที่ผ่านมา ที่มีนักลงทุนมุสลิมเปิดบัญชีอย่างมากมาย และมียอดเทรดรวมหลายหมื่นล้านบาทในรอบสี่ปี เนื่องมาจากใช้เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นฮาลาลที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ให้ตรงใจและตรงกับความต้องการของลูกค้าเน้นให้ลูกค้าใช้หลักเกณฑ์ตรงกับทัศนะที่ยึดถือ ได้แก่

  • เกณฑ์ SC MALAYSIA 2012
  • เกณฑ์ SC MALAYSIA 2013
  • เกณฑ์ AAOIFI

ซึ่งจะพิจารณาทั้งกิจกรรมการดำเนินงานและงบการเงิน ซึ่งจะมีการทบทวนอยู่สม่ำเสมอ เช่น ทบทวนงบการเงินทุกๆ ครึ่งปี หรือ ทบทวนกิจกรรมการดำเนินงานทุกๆวัน เพื่อให้แน่ใจว่าหุ้นบริษัทนั้นๆยังฮาลาล อยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางงบการเงิน หรือกิจกรรมการดำเนินงานที่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์กำหนดไว้

KTBST-islamic ชูจุดเด่นคณะกรรมการชะรีอะฮ์ กลั่นกรองทุกหุ้น รวมถึงหุ้น IPO ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับโลก อัพเดตตรงตามงบการเงินตรงงวด ลบจุดบกพร่องของเกณฑ์ FTSE SET SHARIAH ของตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้ข้อมูลทางการเงินย้อนหลังไม่อัพเดตตามงวด 

ระบบรายชื่อหุ้นฮาลาลตามเกณฑ์ต่างๆ จะสงวนไว้ให้เฉพาะลูกค้า DAOL-islamic เท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับ user password เพื่อเข้าดูตามเงื่อนไขที่กำหนดเพราะป้องกันลูกค้าเปิดบัญชีแต่เอารายชื่อไปเทรดกับบริษัทอื่น อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินของทาง KTBST-islamic อันเป็นบาปและผิดกฎหมาย

DAOL-islamic (ชื่อเดิม KTBST-islamic ) ชูจุดแข็ง ให้บริการ ถูกกฎหมาย ถูกหลักศาสนาอิสลาม

  • ให้บริการโดยทีมงานมุสลิมตอบคำถามด้านชะรีอะฮ์ลูกค้าได้ชัดเจน มีคณะกรรมการชะรีอะฮ์กำกับดูแล และผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าทีมจบด้านการเงินการลงทุนอิสลามเกียรตินิยมเหรียญทองโดยตรง จาก IIUM
  • ทีมงานสามารถให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนมุสลิมได้อย่างตรงจุดทั้งการแนะนำการลงทุนบริการต่างๆ และการจับจังหวะตลาด
  • มีบริการตอบโจทย์ลูกค้าทั้ง เทรดหุ้นฮาลาล  กองทุนอิสลามทั้งลดหย่อนภาษี  และกองทุนรวมอิสลาม รวมถึงกองทุนตราสารหนี้อิสลาม (M-Sukuk)

KTBST-islamic ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินภายใต้การกำกับของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ หมายเลข 032 เป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวที่ให้บริการการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม รายละเอียดการเปิดบัญชี >> DAOL-islamic สามารถเปิดบัญชี ออนไลน์ได้แล้ว Click here

หัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s