โปรแกรมคำนวณซะกาตออนไลน์(Zakat Calculator Online)

พบกับ WEB APP “โปรแกรมคำนวณซะกาตออนไลน์(Zakat Calculator Online)” ที่แรกในประเทศไทย พร้อมด้วยคู่มือคำอธิบายการคำนวณสินทรัพย์และหนี้สินที่จะต้องนำมาคำนวณซะกาตในแต่ละรอบปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องมุสลิมในการคำนวณซะกาต หวังว่าโปรแกรมคำนวณซะกาตออนไลน์นี้จะสามารถทำให้สามารถคำนวณซะกาตได้อย่างถูกต้องและเกิดความยุติธรรมและเป็นธรรม ทั้งผู้ที่มีหน้าที่จ่ายซะกาตและผู้ที่มีสิทธิรับซะกาต อินชาอัลลอฮฺ   สามารถ คำนวณซะกาตจากความมั่งคั่ง(Zakat On Wealth) ผ่านทาง WEB APP  (อัพเดตนิศอบพิกัดทองคำและ นิศอบพิกัดโลหะเงินทุกๆเดือน) ได้ที่…   โปรแกรมคำนวณซะกาตออนไลน์   สามารถ Download โปรแกรมคำนวณซะกาตในรูปแบบโปรแกรม Excel ได้ทุกๆเดือน (เพื่ออัพเดตนิศอบพิกัดทองคำและนิศอบพิกัดโลหะเงิน) ได้ที่… excel zakat   คู่มือการคำนวณซะกาตจากความมั่งคั่ง (Zakat On Wealth) Zakat On wealth ซะกาตเงินฝาก ซะกาตเงินสด   ซะกาตทอง   ซะกาตหุ้น กองทุนตัวอย่างคำนวณซะกาต                 นิศอบ     Credit การเงินอิสลาม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s