บัยอฺ อัล มุซาวามะห์(Bai al Musawama)

musawama 2

บัยอฺอัลมุซาวามะห์(Bai al Musawama) หรือ بيع المساومة คือการซื้อขายสินค้าทั่วไประหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่มีการเปิดเผยต้นทุนหรือแจกแจงต้นทุนและกำไรให้ลูกค้าทราบและสามารถต่อรองราคาได้ โดยทั่วไปบัยอฺ อัล มุซาวามะห์จะมีการส่งมอบสินค้าและชำระเงินทันที (On spot)

ตัวอย่างการซื้อขายแบบ บัยอฺอัลมุซาวามะห์(Bai al-Musawama) พบได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเดินตลาด ซื้ออาหาร ซื้อเสื้อผ้าฯลฯ

 ซึ่งไปเป็นตามองค์ประกอบของการซื้อขายของอิสลามคือ 

1. มีผู้ซื้อ 2. มีผู้ขาย

3. มีสินค้า และการส่งมอบสินค้า 4. มีการตกลงราคา

5. อากัด(Aqad)คือการทำสัญญาซื้อขายด้วยการเปล่งวาจา หรือด้วยกิริยาท่าทาง

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s