Tag Archives: Sukuk

AAOIFI องค์กรการบัญชีและการตรวจสอบสำหรับสถาบันการเงินอิสลาม

องค์กรการบัญชีและการตรวจสอบสำหรับสถาบันการเงินอิสลาม หรือ The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) เป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไรที่กำหนดนโยบายการบัญชี การตรวจสอบ บรรษัทภิบาล จริยธรรม และมาตราฐานชะรีอะห์ สำหรับสถาบันและอุตสาหกรรมการเงินอิสลาม โดยมีเป้าหมายให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลก (Harmonization of Islamic finance practices) AAOIFI เป็นองค์กรอิสลามที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกกว่า 200 สถาบันจาก 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งได้แก่ธนาคารกลาง สถาบันการเงินอิสลาม ธนาคารอิสลาม และอุตสาหกรรมการเงินอิสลามทั่วโลก AAOIFI ถูกจัดตั้งขึ้นสิบเนื่องจากข้อตกลงระหว่างสถาบันการเงินอิสลามวันที่ 26 ก.พ 1990 ในแอลจีเรีย และมีการจดทะเบียนจัดตั้ง AAOIFI ในวันที่ 27 มี.ค. 1991 ในประเทศบาห์เรน มาตราฐาน  AAOIFI ได้ถูกใช้เต็มรูปแบบในประเทศบาห์เรน ดูไบ จอร์แดน เลบานอน การ์ตาร์ ซูดาน และซีเรีย นอกจากนี้หลายประเทศได้ใช้มาตราฐานและการประกาศของ AAOIFI เป็นแนวทาง (guidelines)

Read more

UAE ตั้งเป้าผู้นำพัฒนามาตราฐานการเงินอิสลาม และเมืองหลวงการเงินอิสลามของโลก

Sheikh Mohammed bin Rashid รองประธานาธิบดี และเจ้านครรัฐดูไบ(Dubai) ได้เปิดเผยว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(UAE) มีวิสัยทัศน์ เป็นเมืองหลวงการเงินอิสลามของโลก รองรับมูลค่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์การเงินอิสลามที่เข้าสู่ระดับ 2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยจะมีการจัดตั้งสภาชะรีอะห์ของโลก เพื่อสร้างมาตราฐานในระดับนานาชาติสำหรับการเงินอิสลาม และเป็นการสร้างความเป็นผู้นำด้านการเงินอิลสามแซงหน้าประเทศมาเลเซียและบาเรน นอกจากนี้ UAE จะผลักดันมาตราฐานระดับนานาชาติสำหรับการเงินอิสลาม ธนาคารอิสลาม เพื่อให้ลดความแตกต่างในเรื่องมาตราฐานการปฏิบัติในแต่ละประเทศในโลกของการเงินอิสลาม อุตสาหกรรมการเงินอิสลามใน UAE นั้นมีการเจริญเติบโตอย่างมาก โดยในปี 2012 มีการออกขายพันธบัตรอิสลามหรือศุกูก(Sukuk) เป็นสถิติใหม่ในคาบสมุทรอาหรับด้วยมูลค่าถึง $21.2 พันล้านจากบรรดาบริษัทในคาบสมุทรอาหรับ การตั้งวิสัยทัศน์ของ UAE ในครั้งนี้เพื่อจะพัฒนามาตราฐานระดับนานาชาตก่อนปี 2015 ซึ่ง Standard & Poor’s มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2015 มูลค่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์การเงินอิสลามจะมีมูลค่าถึง 2.6 ล้านล้านดอลลาร์  จะต้องติดตามกันต่อไปว่า UAE จะสามารถรวมมาตราฐานการเงินอิสลามเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโลกได้หรือไม่ เพื่อแข่งขันและเป็นทางเลือกจากระบบการเงินทั่วไป(Conventional Finance) ต่อไปในอนาคต ที่มา :http://www.thenational.ae เรียบเรียงโดย Muhammad Azmii Mahamad หมายเหตุไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง http://www.การเงินอิสลาม.com หรือ http://www.islamicfinancethai.com

Read more

การเงินอิสลามอาจช่วยโลกได้

            รัฐบาลอังกฤษตัดสินใจที่จะออกพันธบัตรอิสลามหรือศุกูก(Sukuk) ซึ่งเป็นตราสารที่ภายใต้หลักชะรีอะห์ มีคำถามที่ถูกถามขึ้นก็คือ ประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมอย่างอังกฤษหรือประเทศอื่นๆทำไมถึงได้สนใจการเงินอิสลาม?                     รัฐบาลอังกฤษมีแผนที่จะออกพันธบัตรอิสลามหรือศุกูก(Sukuk) มูลค่า $323 ล้าน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็นศูนย์กลางการเงินอิสลามของยุโรป George Osborne รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กล่าวแก่ Financial Times ว่า “รัฐบาลอังกฤษต้องการที่จะออกพันธบัตรอิสลามหรือศุกูก (Sukuk) ซึ่งเป็นการออกพันธบัตรอิสลามนอกประเทศมุสลิมเป็นครั้งแรก แต่ประเทศเยอรมัน ได้เป็นประเทศแรกไปแล้วในการออกพันธบัตรอิสลามในปี 2004   พันธบัตรอิสลามหรือศุกูก(Sukuk) จะต้องมีทรัพย์สินอ้างอิง (Underlying assets) เสมอ   โดยทรัพย์สินอ้างอิง (Underlying assets) จะเป็นทรัพย์สินที่สร้างกระแสรายได้สำหรับการระดมทุน ซึ่งแตกต่างกับพันธบัตรทั่วไปซึ่งเป็นในลักษณะการกู้ยืมโดยมีดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายได้กับระบบเศรษฐกิจเฉกเช่น วิกฤตการเงินปี 2008 Subprime Crisis เป็นการนำหนี้ที่ไม่มีคุณภาพ และอนุพันธ์ (Derivatives) มาอ้างอิง ซึ่งเป็นข้อห้ามของการเงินอิสลาม การเงินอิสลามอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่โลกนี้ต้องการ และผู้คนทั่วไปสามารถที่จะเข้าใจระบบของมันได้” ที่มา Bloomberg เรียบเรียงโดย Muhammad Azmii

Read more

ตราสาร“ศุกูก” -Sukuk คืออะไร?

ตราสาร “ศุกูก” (Sukuk) มาจากภาษาอาหรับ صكوك แปลว่า ใบรับรองทางการเงิน(Financial Instruments) ตราสาร “ศุกูก” (Sukuk) หรือตราสารหนี้อิสลาม ซึ่งเป็นตราสารการเงินที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่อยู่ในรูปของดอกเบี้ยไม่เกี่ยวพันกับธุรกิจต้องห้ามต่างๆ และผลตอบแทนจากการลงทุนก็มาจากการมีส่วนร่วมในธุรกรรมและรับความเสี่ยงร่วม กัน เช่น การให้เช่าทรัพย์สิน ว่าจ้างทำของ ว่าจ้างให้บริหารจัดการเงินลงทุน ฯลฯ  ซึ่งเป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) ของศาสนาอิสลาม ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ลงทุนในประเทศอิสลามที่มีข้อจำกัดในการลงทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารหนี้ปกติทั่วไปซึ่งเป็นสัญญากู้ยืมและมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย หรือลงทุนในสิ่งที่ขัดกับหลักศาสนาก็จะมีช่องทางในการลงทุนที่ตรงกับความต้องการได้ศุกูกไม่เพียงแต่จะตอบโจทย์ความต้องการลงทุนของชาวมุสลิมเท่านั้น ยังเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปด้วย หลักศาสนาอิสลามกำหนดห้ามลงมุนกับธุรกิจต้องห้ามหรือฮารอม(Haram) ดอกเบี้ยหรือริบา(Riba)  ความไม่แน่นอน(Gharar) และการพนัน(Maisir) ซึ่งเป็นข้อห้ามหลักของการเงินอิสลาม  ตัวอย่างเช่น การผลิตสินค้า ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติด สื่อและสิ่งพิมพ์ที่ใช้ภาพเปลือย การพนัน สุกร การค้า ที่เกี่ยวกับการค้าปลีกหรือค้าส่ง การค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติด สื่อและสิ่งพิมพ์ที่ใช้ภาพเปลือย การพนัน สุกร การบริการ เกี่ยวกับบ่อนการพนัน สถาบันการเงินที่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ย บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการลงทุนในดอกเบี้ย ผับ บาร์ สนามม้า และด้วยข้อกำหนดข้างต้นนี้เองจึงทำให้มุสลิมไม่สามารถลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปเช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ ได้ เนื่องจากมีการจ่ายรายได้เป็นดอกเบี้ยนั้นเอง อย่างไรก็ตามในระบบเศรษฐกิจก็ย่อมมีทั้งผู้มีเงินออมส่วนเกิน

Read more

Hongkong เอาด้วย! เดินหน้าพัฒนาตลาดพันธบัตรอิสลาม หรือตราสารศุกูก

แม้จะผ่านมาเกือบ 5 ปีแล้ว นับตั้งแต่นาย John Tsang Chun-wah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮ่องกงได้ประกาศในปี 2550 ว่าจะเร่งพัฒนาฮ่องกงสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินอิสลาม แต่การพัฒนาการเงินอิสลามในฮ่องกงยังไม่คืบหน้ามากนัก อย่างไรก็ดี ขณะนี้รัฐบาลฮ่องกงได้เสนอมติแก้ไขกฎหมายภาษีเพื่อหวังที่จะส่งเสริมให้วิสาหกิจในฮ่องกงเปิดจำหน่ายพันธบัตรอิสลามมากยิ่งขึ้น พันธบัตรอิสลาม (sukuk bonds) หรือ ตราสารศุกูก มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากพันธบัตรอื่นทั่วไป เนื่องจากตามกฎชาริอะห์ (sharia law) ของศาสนาอิสลาม ผู้ลงทุนที่นับถือศาสนาอิสลามจะไม่สามารถทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยได้ ดังนั้น การจำหน่ายพันธบัตรจึงต้องเริ่มจากการที่ผู้ระดมทุนต้องขายสินทรัพย์ให้กับ Special Purpose Vehicle (SPV) ที่จัดตั้งขึ้นเสมือนเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ระดมทุนจากนักลงทุน จากนั้น SPV จะเป็นผู้ออกพันธบัตรและเสนอขายให้กับนักลงทุนต่อไป โดยนักลงทุนจะมีสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น ในขณะที่ผู้ระดมทุนจะดำเนินการเช่าทรัพย์สินจาก SPV (ผลตอบแทนที่ได้รับจะอยู่ในรูป “ค่าเช่า” ซึ่งสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม) และ SPV จะได้จัดสรรผลตอบแทนดังกล่าวให้กับนักลงทุนต่อไป สำหรับกรณีของพันธบัตรทั่วไปจะได้รับผลตอบแทนในรูป “ดอกเบี้ย” โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีในฮ่องกง ซึ่งแตกต่างกับพันธบัตรอิสลามซึ่งจะได้รับผลตอนแทนในรูป “ค่าเช่า” ทำให้ผู้ถือพันธบัตรต้องชำระภาษีอากร ภาษีรายได้ หรือภาษีกำไร ดังนั้น รัฐบาลฮ่องกงจึงได้เสนอแก้ไขกฎหมายภาษีและอากรเพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือพันธบัตรอิสลาม 4 ประเภท ได้แก่ ijarah (พันธบัตรที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน), musharakah (พันธบัตรที่มีการถือครองหลายฝ่าย), mudarabah (พันธบัตรที่มีการถือครองฝ่ายเดียว),

Read more