Author Archives: Isares Mahamad(Muhammad Azmii)

การเทรดทองคำตามหลักศาสนาอิสลาม

การซื้อขายทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ตามหลักชะรีอะฮ์ที่สามารถลงทุนได้ตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีหลักการที่อ้างอิงจากหลักฐานฮะดีษที่เกี่ยวข้องโดยมีหลักการโดยสรุป ดังนี้ 1. ต้องเป็นการซื้อขายทองคำจริง ๆ เช่น ทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ โดยไม่ใช่เป็นการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทองคำ เช่น Gold Futures การซื้อขายสัญญา Gold Future ไม่ถือว่าเป็นการซื้อขายสินทรัพย์ตามหลักชะรีอะฮ์ 2. การซื้อขายทองคำแท่ง จะต้องเป็นการซื้อขายเต็มจำนวน ไม่สามารถใช้ margin หรือ การวางหลักประกัน เพื่อซื้อขายได้ ซึ่งการวางหลักประกันเพื่อซื้อขาย ตามหลักชะรีอะฮ์จะถือว่าส่วนต่างคือ ริบา หรือดอกเบี้ยประเภทหนึ่ง 3. การซื้อขายทองคำแท่ง จะต้องเป็นการซื้อขายพร้อมการโอนความเป็นเจ้าของทองคำแท่ง เมื่อมีการจ่ายหรือชำระโดยทันที โดยอ้างอิงจากหลักฐานฮะดีษที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายทอง ดังนี้ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ

Read more

ทัศนะของอุลามะอ์ การเทรด คริปโตเคอเรนซี่ (Cryptocurrency) รวมถึง Bitcoin ฮาลาลหรือฮารอม ?

Cryptocurrency  คือ สกุลเงินที่ถูกเข้ารหัส  โดยคริปโตเคอเรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนโดยใช้วิทยาการเข้ารหัสหรือรหัสลับ (Cryptography) ในการป้องกันและยืนยันธุรกรรม อีกทั้งยังใช้การเข้ารหัสเพื่อควบคุมการผลิตคริปโตบางประเภทอีกด้วย โดยพื้นฐานแล้วคริปโตเคอเรนซีจะมีการจำกัดการเข้าถึงฐานข้อมูล ซึ่งนั่นทำให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นไปได้ยากถ้าหากยังไม่ได้กรอกเงื่อนไขเฉพาะ เราสามารถซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และสะสมคริปโตได้ นอกจากนี้คริปโตเคอเรนซียังสามารถใช้แทนมูลค่าของบริการที่ถูกสร้างไว้บนเทคโนโลยีบล็อกเชนอีกด้วย โดยบล็อกเชน หรือ บางทีก็ถูกเรียกว่าระบบบันทึกรายการธุรกรรมดิจิทัลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Distributed Ledger Technology หรือ DLT) นั้น ทำให้ธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย โปร่งใส่ และปลอมแปลงได้ยาก ด้วยการใช้เครือข่ายแบบกระจายศูนย์ (Decentralization) และ การใช้รหัสผ่านแบบสร้างข้อมูลแทนตัว (Cryptographic hashing) คริปโตเคอเรนซีส่วนใหญ่ทำงานอยู่บนบล็อกเชนสาธารณะหรือบล็อกเชนวงเปิด (Public Blockchain) อย่างไรก็ตามบล็อกเชนยังมีอีกหนึ่งประเภทนั่นก็คือบล็อกเชนส่วนบุคคลหรือบล็อกเชนวงปิด (Private Blockchain) ตัวอย่างคริปโตเคอเรนซี่ (Cryptocurrency) ในรูปแบบต่างๆ 1. Bitcoin (บิตคอย)ชื่อย่อการซื้อขาย “BTC” สกุลเงินดิจิทัลแรกที่ทุกคนรู้จักและและได้รับการยอมรับมากที่สุด  เป็นราชาแห่งคริปโตเคอร์เรนซีถูกยอมรับว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่าในตัวของมันเอง(Store of Value) โดยจะมีอยู่จำกัดไม่เกิน 21 ล้านบิตคอย ซึ่งปัจจุบันยังคงขุดออกมาไม่ครบ บิตคอย ถูกใช้เป็นสกุลกลางหลักในการแลกเปลี่ยนซื้อขายเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆ ในยุคแรกๆ จนเป็นที่แพร่หลาย 2. Ethereum ชื่อย่อการซื้อขาย “ETH” เหรียญคริปโต

Read more

การเทรด Forex ทำได้หรือไม่ ตามหลักชะรีอะฮ์?

การเทรด FOREX แบบ online ในปัจจุบันที่มีแพร่หลายนั้น ในรูปแบบของการเปิด position ของคู่สกุลเงินต่างๆ (ที่ไม่ใช่การซื้อขายสกุลเงินจริงๆ จาก currency exchange)  นั้นถือว่าไม่อนุญาตหรือ ฮารอม ไม่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ ดังนี้ ทัศนะจาก Islamqa ถือว่าการซื้อขาย FOREX นั้นฮารอม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้ leverage(การยืมเงิน broker เพื่อเทรด)  และ margin (เงินประกัน)รวมถึงเป็นสัญญา future  ซึ่ง Islam Fiqh Council ครั้งที่ 63 ใน Jeddah ประเทศซาอุดิอารเบีย ได้มีคำฟัตวาไม่อนุญาตให้ทำการเทรด Forex เพื่อเอากำไร ถึงแม้จะมีการกล่าวอ้างตาม broker ว่ามี Islamic Forex account แต่เนื่องจากเป็นการใช้ leverage จึงฮารอมในการเทรดเอากำไร ทัศนะจาก Seekersguidance รูปแบบการซื้อสกุลเงินทั่วไปแบบ currency exchange สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นการชำระเต็มจำนวนและส่งมอบสกุลเงินในทันที แต่การเทรด Forex นั้นไม่อนุญาต

Read more

กองทุนอิสลาม ลดหย่อนภาษี Islamic SSF-RMF มีกองทุนอะไรบ้าง?

  มุสลิมคนทำงานหรือคนมีรายได้เยอะๆ อยากลดหย่อนภาษี และควบการลงทุน แบบถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามและถูกกฎหมาย ก็มีทางเลือกทั้ง Islamic SSF และ Islamic RMF หลายคนยังไม่เคยรู้ ทำให้เสียโอกาสในการลดหย่อนภาษีและการลงทุน เบื้องต้นไปรู้จักกันก่อนว่ากองทุน SSF และ กองทุน RMF คืออะไร พร้อมเงื่อนไขการซื้อ การลงทุนในแต่ละประเภท ตามรายละเอียดด้านล่าง หลักการของการจัดตั้งและบริหารกองทุนอิสลามนั้น บริษัทจัดการกองทุนรวม(เรียกสั้นๆว่า บลจ.) หรือ Asset Management จะต้อง มีการจดจัดตั้งกองทุนกับสำนักงาน ก.ล.ต. และการบริหารกองทุนอิสลามจะต้องมีการกำกับโดยคณะกรรมการชะรีอะฮ์ของแต่ละ บลจ. ผู้จัดการกองทุนจะต้องบริหารและลงทุนเฉพาะหุ้นการคัดกรองด้านชะรีอะฮ์ หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินฝากเพื่อรอลงทุนก็ต้องเปิดบัญชีเงินฝากแบบไม่รับดอกเบี้ย บางครั้งมีบางเวบไซต์ มีการแสดงผลผิดพลาดเราแสดงสัดส่วนที่กองทุนไปฝากเงินในเงินฝากมาแสดงเป็น สัดส่วนการลงทุน ใน KBANK หรือ SCB ซึ่งเมื่อมีการสอบถามไปยังผู้บริหารกองทุนแล้วจึงพบความจริงว่าเป็น สัดส่วนของเงินฝากที่รอการลงทุนที่ไม่รับดอกเบี้ยนั่นเอง ก็เลงสอบถามเพิ่มเติมว่าทำไมไม่ใช้ ibank ก็ได้รับคำตอบว่าระบบของ ibank ไม่รองรับกับระบบของ บลจ. วันนี้เราไปดูกันว่ามีกองทุนอะไรบ้าง กองทุนอิสลาม ทั้ง Islamic SSF และ Islamic RMF ที่ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ กองทุนแรก

Read more

กองทุนตราสารหนี้อิสลาม M-SUKUK เด่น 2 ปี ทำกำไรได้ 7 % กว่า

หากท่านยังไม่ทราบว่าตราสารศุกูก หรือตราสารหนี้อิสลามคืออะไร แตกต่างจากตราสารหนี้ทั่วไปซึ่งฮาราม โปรดอ่าน บทความนี้ก่อน ตาม link ด้านล่าง ตราสารศุกูกคืออะไร? กองทุนตราสารหนี้อิสลาม M-SUKUK เด่น 2 ปี ทำกำไรได้ 7.334 % ณวันที่ 20 ม.ค. 2021 ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 109,108,409.32   บาท ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ผู้จัดการกองทุนสามารถบริหารได้ค่อนข้างดี ซึ่งมีรายละเอียดของกองทุน M-Sukuk ดังนี้ 📊สรุปราคาปิดกองทุนรวมตามหลักศาสนาอิสลามในประเทศไทย(Islamic Fund) ทั้งกองทุนอิสลามที่สามารถลดหย่อนภาษีและกองทุนอิสลามทั่วไป ณ วันที่ 22-01-21 กองทุนรวมลงทุนเพื่อการออมและ/หรือลดหย่อนภาษีเงินได้ 💰กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม (MIFSSF)ราคาปิดวันนี้  12.6977 บาทมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,112,155.55   บาท  💰กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ(KSRMF)ราคาปิดวันนี้ 20.2882 บาทมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 188,690,311.74  บาท กองทุนรวมลงทุนเพื่อการออม (ไม่ได้สิทธิเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีเงินได้) 💰กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิก ฟันด์ (MIF)ราคาปิดวันนี้  9.1696 บาทมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 460,888,416.21  บาท 💰กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอล ศุกูก (M-SUKUK)ราคาปิดวันที่ 20/01/21  10.7344 บาทมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 109,108,409.32

Read more
« Older Entries Recent Entries »