อิญาเราะฮ์ ซุมมา อัล บัยอ์(Al Ijarah Thumma Al Bai หรือ AITAB)

อิญาเราะฮ์ ซุมมา อัล บัยอ์(Al Ijarah Thumma Al Bai หรือ AITAB) สินเชื่อลักษณะนี้จะประกอบด้วยสัญญา 2 ฉบับ ที่กระทำเป็นลำดับ นั่นคือ สัญญาแรกเป็นสัญญาเช่า (อิญาเราะฮ์) และสัญญาที่สองเป็นสัญญาซื้อขาย (บัยอ์) เมื่อสิ้นสุดการเช่าในงวดสุดท้าย เพื่อให้ลูกค้าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ijarahติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://islamicfinancethai.com/2014/01/03/อิญาเราะฮ์-ijarah/

 

isares header

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s