ทำไมอิสลามถึงห้ามใช้ธุรกิจประกันทั่วไป ?

takaful-overview-banner

ธุรกิจประกันทั่วไป(Conventional Insurance) ทั้งธุรกิจประกันชีวิตหรือประกันภัยนั้น มีรูปแบบที่ขัดกับหลักศาสนาอิสลามหรือหลักชะรีอะห์(Shariah Law) ดังนี้

1  ความคลุมเครือ หรือ ความไม่แน่นอน (gharar) ในสัญญาซื้อขายประกัน 
การซื้อขายของประกันภัยสากลทั่วไป(Conventional Insurance)นั้น การเป็นสินค้าและราคาของหลักประกันนั้นไม่มีความชัดเจน (gharar) และมีความคลุมเครือ (gharar) เนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขายประกันไม่สามารถรับรู้ได้ทั้งสองฝ่ายว่าจะได้รับและส่งมอบหลักประกันได้เมื่อใดเพราะเป็นการซื้อขายที่วางอยู่บนเงื่อนไขของเวลาและเหตุการณ์ในอนาคต ผู้ซื้อหรือผู้รับประโยชน์และผู้ขายประกันไม่สามารถหยั่งรู้ได้ล่วงหน้าว่าเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด

2  การพนัน (maisir) ในสัญญาประกัน 
ตามทัศนะของนักวิชาการอิสลามมีความเห็นว่า การประกันภัยสากลมีองค์ประกอบของการพนัน การเอาหลักประกันนั้นขึ้นอยู่กับ โอกาส หรือ ความน่าจะเป็น ถือได้ว่าเป็นธุรกิจการพนัน ที่ไม่สามารถคาดเดาได้

3  ริบาหรือ ดอกเบี้ย (riba) และรายได้จากการลงทุนในธุรกิจที่ขัดกับหลักศาสนา

บริษัทประกันจะนำเงินเบี้ยประกันไปลงทุนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการจ่ายการเคลมประกัน ซึ่งรายได้จากการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย จากหุ้นกู้ พันธบัตร หรือเงินฝากบางประเภท และอาจจะมีรายได้จากการลงทุนในบริษัทที่ขัดกับหลักการชะรีอะห์ เช่น ธนาคาร ประกัน สุรา เหล้า เบียร์ ยาสูบ การพนัน บันเทิง หนังสืออนาจาร เป็นต้น

โดย Muhammad Azmii Mahamad

หมายเหตุ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง www.islamicfinancethai.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s