ตะกาฟูล (TAKAFUL)

 

ตะกาฟุล (Takaful)  หรือการทำประกันภัยแบบอิสลาม คือรูปแบบของการประกันที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามหรือชะรีอะฮ์ ที่อยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือระหว่างกัน ดังนั้นระบบการประกันแบบอิสลาม(Islamic Insurance) หรือหลักการตะกาฟุล(Takaful) หมายถึงการค้ำประกันร่วม (Joint Guarantee) จากหลักฐานในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานความว่า

“ ท่านทั้งหลายจงร่วมมือกันบนความดีและความยำเกรง ” ซูเราะห์ที่ 5 อายะห์ที่ 2

นอกจากนี้ท่าน ( ซ . ล .) ได้มีพระวจนะในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของความทุกข์ยากความว่า

“ จากท่านอะบูฮุรอยเราะฮ์ จากท่านศาสดา ( ซ . ล .) ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลใดที่ได้ทำการปลดเปลื้องภาระหรือความทุกข์ยากในการดำรงชีวิตของผู้ศรัทราในโลกนี้ พระองค์อัลลอฮ์ จะทรงปลดเปลื้องความทุกข์ของเขาในโลกหน้าและบุคคลใดที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ พระองค์ก็จะทรงบรรเทาความทุกข์ยากของเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ” รายงานโดย มุสลิม

 

ทำไมอิสลามถึงห้ามใช้ธุรกิจประกันทั่วไป ?

อิสลามห้ามระบบประกันหรือไม่ ?

ตะกาฟุล(Takaful) คือ อะไร ?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s