รากฐานของการเงินอิสลาม

Justice-and-Fairness

การเงินอิสลาม(Islamic Finance) มีหลักการที่วางอยู่บนรากฐานของความยุติธรรมและเป็นธรรม (Justice&Fairness)

ดังอัลกุรอานได้กล่าวว่า

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้าในระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบ นอกจากมันจะเป็นการค้าที่เกิดจากความพอใจของทั้งสองฝ่าย…”

(อัล-นิสาอ์ 4: 29)

จึงได้มีข้อห้ามหลักๆ ในการทำธุรกรรมสำหรับการเงินอิสลาม คือ

  • ห้ามริบา(Riba) หรือดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้
  • ห้ามความคลุมเครือและความไม่แน่นอน(Gharar) ซึ่งนำไปสู่การขัดแย้ง และเสียเปรียบต่อคู่ค้า หรือผู้ร่วมทำธุรกรรม
  • ห้ามการพนัน(Maisir) นำไปสู่การสูญเสียซึ่งทรัพย์สิน และความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้
  • ห้ามการเก็งกำไร(Speculation) โดยการกักตุนสินค้า ซึ่งนำไปสู่การบิดเบือนราคา ทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น เพื่อทำกำไร

ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อห้ามข้างต้นทำให้การเงินอิสลามมีความแตกต่างจากการเงินกระแสหลักหรือ Conventional System เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่มุสลิมและบุคคลทั่วไปที่ต้องการระบบการเงินที่อยู่บนพื้นฐานของของความยุติธรรมและเป็นธรรม (Justice &Fairness)

โดย Muhammad Azmii Mahamad

หมายเหตุ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง www.islamicfinancethai.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s