การเงินอิสลาม (ISLAMIC FINANCE)

 

cropped-islamic-finance-logo.png

การเงินอิสลามคืออะไร

AEC กับการเงินอิสลาม

รากฐานของการเงินอิสลาม

หลักชะรีอะห์ กรอบของการเงินอิสลาม

ริบา(ดอกเบี้ย) บาปใหญ่ที่ต้องหลีกเลี่ยง

ประเภทของริบา(Riba) ตอนที่ 1

ประเภทของริบา(Riba) ตอนที่ 2

Gharar ข้อห้ามในการเงินอิสลาม

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s