ปฐมบทอิสลามกับการลงทุน

 

มุสลิมทุกคนได้รับอามานะห์หรือความไว้วางใจจากอัลลอฮฺหรือพระเจ้าในการบริหารจัดการทรัพย์สินของเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะได้รับการสอบสวนจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเขาในวันกิยามัต            ดังนั้นหน้าที่ของบรรดามุสลิมคือ การบริหารจัดการทรัพย์สินต่างๆ นอกจากการใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว ยังมีหน้าที่ทำการสร้างความงอกเงยแก่ทรัพย์สินนั้นตามความรู้ความสามารถของตนเองไม่ว่าจะป็นการประกอบอาชีพ(Occupation) การประกอบธุรกิจ (Business) การลงทุน (Investment) ประเภทต่างๆ เพื่อที่จะได้เกิดความมั่งคั่งอย่างอย่างต่อเนื่อง จะได้นำทรัพย์สินที่เหลือจากการใช้จ่าย การทำธุรกิจหรือการลงทุน นำไปพัฒนาสังคม การขจัดความยากจน การสร้างงาน การลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน ซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานของมุสลิมผู้มีตำแหน่งเป็นคอลีฟะฮ์หรือตัวแทนของพระเจ้าในสังคมที่อาศัยอยู่ตามศักยภาพของตนเอง ดังหลักฐานจากอัลกรุอ่าน ความว่า

 

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

 

“ และพระองค์นั้นคือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าเป็นผู้สืบแทนในแผ่นดิน และได้ทรงเทิดบางคนของพวกเจ้าเหนือกว่าอีกบางคนหลายขั้น เพื่อที่พระองค์จะทรงทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่พวกเจ้า แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น เป็นผู้รวดเร็วในการลงโทษและแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเอ็นดูเมตตา”(อันอาม อายะห์ที่ 165)

 

ดังนั้นมุสลิมมีหน้าที่จะต้องแสวงหาและวางแผนความมั่งคั่งหรือริสกี(Wealth Planning) ซึ่งมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่จะต้องโดนพระผู้เป็นเจ้าสอบสวนในโลกหน้าหรืออาคิเราะห์ ดังนั้นการแสวงหาความมังคั่งนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของชะรีอะห์หรือหลักของศาสนาอิสลาม ไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและละเมิดต่อบทบัญญัติของศาสนา เช่น ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับริบา(Riba) หรือดอกเบี้ย ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน(Gharar) ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพนัน(Maisir) และ ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับดำเนินธุรกิจขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ สุรา ยาเสพติด สิ่งมึนเมา ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสุกร เลือด สิ่งที่น่ารังเกียจ หรือนะยิส ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบันเทิง ประกอบด้วย คาสิโน การพนัน โรงภาพยนตร์ ดนตรี สื่อลามก  และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจำหน่ายอาวุธ เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s