Tag Archives: islamic investment

FTSE SET Shariah index กับมุมมองจากบุคคลในวงการตลาดหลักทรัพย์

          สำหรับ “ดัชนีฟุตซี่ เซ็ท ชาริอะห์”      หรือ FTSE SET Shariah index เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ ตลาดทรัพย์ฯกับ ฟุตซี่ กรุ๊ป และ Yasaar Limited ในการพัฒนาดัชนีใหม่ เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ตามหลักศาสนาอิสลาม รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผู้ร่วมตลาด โดยมี Yasaar Limited ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ให้คำปรึกษาด้านการคัดเลือกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักศาสนา         ขณะเดียวกัน เราต้องมองกลับไปที่ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่า พี่น้องมุสลิมของเราส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งประเทศเหล่านี้ขึ้นชื่อลือชาในความมั่งคั่งด้านทรัพย์พยากรณ์ทางพลังงานที่สำคัญของโลก นั่นคือ **น้ำมัน** ทำให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศในแถบนี้มีความมั่นคง มั่งคง และยังมีเม็ดเงินอีกเป็นจำนวนมาก โดยใช้คำว่าจำนวนมหาศาลที่พร้อมจะนำมาลงทุนในดินแดนอื่นๆ ทั่วโลกก็ไม่แปลก ซึ่งนี่จะเป็นคำตอบให้กับทุกคนได้ว่าทำไมเราต้องมีการจัดทำดัชนีนี้ขึ้นมา                 นอกจากนี้ จากข้อมูลพบว่า ทั่วทั้งโลกใบกลมๆนี้ มีพี่น้องมุสลิมอยู่ถึง 1 ใน 4 ของโลก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 3ของโลกได้ในราวปี 2025 ขณะที่ไทยเราเองแม้พี่น้องเราส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ แต่เราก็มีพี่น้องที่เป็นมุสลิมถึง 10%

Read more
Recent Entries »