Tag Archives: ฮาลาล

สระว่ายน้ำ “ฮาลาล”

พี่น้องคงไม่ปฏิเสธนะครับ ว่าเวลาจะไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำที่ไหนก็ตามในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัดตามสปอร์ตคลับหรือตามโรงแรม เราจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะต้องเปิดเผยสัดส่วนกับเพศตรงข้ามถึงแม้ว่าจะใส่ชุดว่ายน้ำที่มิดชิดแล้วก็ตาม เพราะว่าสระว่ายน้ำบ้านเรายังเป็นสระที่ปะปนระหว่างชายหญิง อิสลามสอนให้เราปกปิดเอาเราะห์ คือ สุภาพบุรุษปกปิดตั้งแต่สะดือถึงหัวเข่า และสุภาพสตรีอนุญาตให้เปิดเผยใบหน้าและฝ่ามือ และยังสอนให้เรารู้ถึงขอบเขตระหว่างชายหญิง ซึ่งชุดว่ายน้ำในปัจจุบันสำหรับมุสลิมที่มีขายตามเว็บไซต์ทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่อิมพอร์ตมาจากประเทศมาเลเซียหรือตะวันออกกลาง เป็นชุดที่มีความเหมาะสมในการที่จะใส่ว่ายน้ำตามสระต่างๆ เพราะปกปิดมิดชิดตามที่กล่าวข้างต้น แต่ปัญหาที่ยังมีอยู่คือ ยังไม่มีสระว่ายน้ำที่ให้ความเป็นส่วนตัวระหว่างสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร มีสระว่ายน้ำสำหรับมุสลิม ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ แบบแรกคือ สระที่มีการแยกอย่างชัดเจน 2 สระ หรือแม้กระทั่งการทำผนังกั้นระหว่าง 2 สระ แบบที่สอง คือ สระเดียวแต่มีการแบ่งเวลาสำหรับมุสลิมีนและมุสลิมะห์ อย่างไรก็ตามแบบที่สองจะมีข้อจำกัดสำหรับครอบครัวที่มาด้วยกันแต่ไม่สามารถลงว่ายน้ำในเวลาเดียวกันได้ โดยมีกฏระเบียบว่าต้องใส่ชุดว่ายน้ำที่มิดชิดตามถึงแม้จะเป็นการแบ่งแยกสระชายและหญิงแล้วก็ตาม ท่านสามารถค้นหาใน Google เกี่ยวกับสระว่ายน้ำมุสลิมโดยใช้คีย์เวิร์ดว่า “Muslim Swimming Pool” หรือ “Halal Swimming Pool” ในลอนดอนมีอยู่ที่หนึ่ง คือ St George’s leisure centre, Shadwell และที่ออสเตรเลีย คือ Greater Dandenong อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่เจ้าของประเทศชาวตะวันตกมักมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยกล่าวว่าสระว่ายน้ำแยกชายหญิงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

Read more