Tag Archives: นิศอบ

นิศอบพิกัดทองคำ และโลหะเงินประจำเดือนสิงหาคม 2557

สามารถอ่านรายละเอียดการเลือกใช้นิศอบเพื่อเป็นพิกัดขั้นต่ำในการจ่ายซะกาตได้ในหัวข้อ นิศอบพิกัดทองคำและโลหะเงินในการจ่ายซะกาต สามารถดูนิศอบพิกัดทองคำย้อนหลังได้ มกราคม 2551 – สิงหาคม 2557 ได้ดังนี้ สามารถดูนิศอบพิกัดทองคำย้อนหลังได้ มกราคม 2551 – สิงหาคม 2557 ได้ดังนี้  

Read more

นิศอบพิกัดทองคำ และโลหะเงินประจำเดือนเมษายน 2557

นิศอบพิกัดทองคำประจำเดือนเมษายน ฿109,950 บาท (ลดลงจากเดือน มีนาคม 2557 -0.31%) เป็นราคาเฉลี่ย 12 เดือน เพื่อสะท้อนถึงค่าครองชีพขั่นต่ำในรอบปีที่ผ่านมา สามารถดูนิศอบพิกัดทองคำย้อนหลังได้ มกราคม 2551 – เมษายน 2557 ได้ดังนี้   นิศอบพิกัดโลหะเงินประจำเดือนเมษายน ฿13,960 บาท (ลดลงจากเดือน มีนาคม 2557 -1.18%) เป็นราคาเฉลี่ย 12 เดือน เพื่อสะท้อนถึงค่าครองชีพขั่นต่ำในรอบปีที่ผ่านมา สามารถดูนิศอบพิกัดทองคำย้อนหลังได้ มกราคม 2551 – เมษายน 2557 ได้ดังนี้   สามารถอ่านรายละเอียดการเลือกใช้นิศอบเพื่อเป็นพิกัดขั้นต่ำในการจ่ายซะกาตได้ในหัวข้อ นิศอบพิกัดทองคำและโลหะเงินในการจ่ายซะกาต       วัลลอฮุอะลัม เรียบเรียงโดย Muhammad Azmii Mahamad หมายเหตุ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง http://www.การเงินอิสลาม.com หรือ http://www.islamicfinancethai.com

Read more

นิศอบพิกัดทองคำและโลหะเงินในการจ่ายซะกาต

นิศอบพิกัดทองคำและโลหะเงินในการจ่ายซะกาต   จากคำสั่งของท่านรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กล่าวว่า “เมื่อท่านครอบครอง (โลหะเงิน) จำนวน 200 ดิรฺฮัม และครบรอบปี ในจำนวน ( โลหะเงิน ) นั้น จะต้องจ่าย (ซะกาต) 5 ดิรฺฮัม, และไม่ต้องจ่ายสิ่งใด (หมายถึงไม่ต้องจ่ายซะกาตทองคำ) จนกว่าท่านจะครอบครองทองคำจำนวน 20 ดีนารฺ ซึ่งหากท่านครอบครองทองคำ 20 ดีนารฺ พร้อมกับครบรอบปี เช่นนี้จะต้องจ่าย (ซะกาต) ครึ่งดีนารฺ และหากมีจำนวนมากกว่านั้นก็ให้คำนวณตามจำนวน (ที่เพิ่ม) นั้น” (บันทึกหะดิษโดยอิมามอบูดาวูด เลขที่ 1575 หะดิษเศาะเฮียะฮฺ) จากหะดิษข้างต้นจะเห็นได้ว่ามุสลิมที่มีทองคำหรือโลหะเงิน ครอบตามจำนวนนั้นจะต้องออกซะกาตแก่บุคคล 8 จำพวกที่ศาสนากำหนดไว้ (5/200 หรือ 0.5/20) เท่ากับ 2.5 % เมื่อถือครองครบรอบปีปฏิทินอิสลาม ต้องครบนิศอบหรือพิกัดขั้นต่ำ ดังนี้ -พิกัดของทองคำ(Gold) ที่ต้องจ่ายซะกาตเมื่อครบจำนวน 20 ดีนารฺ หรือเท่ากับทองคำหนักประมาณ 85 กรัม หรือเท่ากับทองคำ

Read more