Category Archives: หน่วยงานการเงินอิสลาม

หน่วยงานที่สำคัญของระบบการเงินอิสลาม

หน่วยงานที่สำคัญของระบบการเงินอิสลาม ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาระบบการเงินอิสลามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีการพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอของระบบการเงินอิสลาม เพื่อให้มีความเป็นสากลและมีมาตรฐานที่ดีเยี่ยมในระดับนานาชาติ หน่วยงานที่สำคัญต่างๆของระบบการเงินอิสลามมีดังต่อไปนี้   ปี 1975 มีการก่อตั้ง ธนาคารการพัฒนาอิสลาม (Islamic Development Bank หรือ IDB) เป็นธนาคารแรกเริ่มที่มีความสำคัญกับระบบการเงินอิสลาม มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมุสลิม โดยเป็นธนาคารแรกที่ดำเนินภายใต้หลักชะรีอะฮ์ ปี 1988 จัดตั้ง สถาบันนิติศาสตร์แห่งโอไอซี(OIC Fiqh Academy) เพื่อศึกษาปัญหาอันเนื่องมาจากธุรกรรมสมัยใหม่โดยพิจารณาภายใต้หลักชะรีอะฮ์ และตัดสินและหาทางออกภายใต้หลักชะรีอะฮ์ ปี 1991จัดตั้ง องค์กรการบัญชีและการตรวจสอบสำหรับสถาบันการเงินอิสลาม (AAOIFI หรือAccounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)เพื่อสร้างมาตราฐานการบัญชี การตรวจสอบ บรรษัทภิบาล จริยธรรม และมาตรฐานด้านชะรีอะฮ์ สำหรับอุตสาหกรรมและสถาบันการเงินอิสลาม ปี 2001 จัดตั้ง สภาธนาคารและสถาบันการเงินอิสลาม(General Council for Islamic Banks and Financial Institutions หรือ CIBAFI) ทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริม

Read more

AAOIFI องค์กรการบัญชีและการตรวจสอบสำหรับสถาบันการเงินอิสลาม

องค์กรการบัญชีและการตรวจสอบสำหรับสถาบันการเงินอิสลาม หรือ The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) เป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไรที่กำหนดนโยบายการบัญชี การตรวจสอบ บรรษัทภิบาล จริยธรรม และมาตราฐานชะรีอะห์ สำหรับสถาบันและอุตสาหกรรมการเงินอิสลาม โดยมีเป้าหมายให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลก (Harmonization of Islamic finance practices) AAOIFI เป็นองค์กรอิสลามที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกกว่า 200 สถาบันจาก 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งได้แก่ธนาคารกลาง สถาบันการเงินอิสลาม ธนาคารอิสลาม และอุตสาหกรรมการเงินอิสลามทั่วโลก AAOIFI ถูกจัดตั้งขึ้นสิบเนื่องจากข้อตกลงระหว่างสถาบันการเงินอิสลามวันที่ 26 ก.พ 1990 ในแอลจีเรีย และมีการจดทะเบียนจัดตั้ง AAOIFI ในวันที่ 27 มี.ค. 1991 ในประเทศบาห์เรน มาตราฐาน  AAOIFI ได้ถูกใช้เต็มรูปแบบในประเทศบาห์เรน ดูไบ จอร์แดน เลบานอน การ์ตาร์ ซูดาน และซีเรีย นอกจากนี้หลายประเทศได้ใช้มาตราฐานและการประกาศของ AAOIFI เป็นแนวทาง (guidelines)

Read more

ทำความรู้จัก SAC กับ IFA

The Shariah Advisory Council หรือชื่อย่อ SAC เป็นสภาที่ปรึกษาชะรีอะห์ ของธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย มีอำนาจในการตัดสินด้านกฏหมายอิสลามเกี่ยวกับธนาคารอิสลาม การเงินอิสลาม ตะกาฟูล และสถาบันการเงินอิสลามต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีองค์กรอิสระจากรัฐบาลมากำกับดูแลการเงินอิสลามให้อยู่ภายใต้หลักชะรีอะห์และมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ธนาคารกลางของมาเลเซียในเรื่องของธุรกรรมการเงินอิสลามในธุรกิจต่างๆ โดย SAC ได้รับการรับรองจาก พรบ. ธนาคารของมาเลเซียในปี 2009 เพื่อให้คำตัดสินของ SAC มีอำนาจเหนือที่ปรึกษาชะรีอะห์ของสถาบันการเงินอิสลามต่างๆ และมีผลด้านกฏหมาย และการศาล SAC ประกอบด้วยบรรดานักวิชาการที่มีชื่อเสียง นักนิติศาสตร์อิสลาม และนักการเงินอิสลาม ที่มีประสบการณ์ ในด้านธนาคาร การเงิน เศรษฐศาสตร์ กฏหมาย และ การประยุกต์ใช้หลักชะรีอะห์ในเรื่องการเงินอิสลาม สถาบันวินิจฉัยนิติศาสตร์อิสลาม หรือ Islamic Fiqh Academy: IFA ( อยู่ภายใต้การดูแลของ Organization of Islamic Conferences: OIC)  ก่อตั้งในการประชุมสุดยอดครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี ค.ศ.1981 โดยได้คัดเลือกคณะกรรมการมาจากผู้รู้ด้านศาสนา นักกฎหมายอิสลาม นักคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสาขาวิชาต่างๆ 

Read more