Category Archives: ข่าวโลกการเงินอิสลาม

Singapore กับการพัฒนาการเงินอิสลาม

การเงินอิสลามมีการพัฒนาที่โดดเด่นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ภายใต้หลักชะรีอะห์จากมุสลิมทั่วโลก ปัจจุบันมีสถาบันการเงินอิสลามแล้วกว่า 300 สถาบัน ใน 75 ประเทศทั่วโลก เป็นที่น่าสนใจว่าการเงินอิสลามได้รับความสนใจจากประเทศที่ไม่ใช้ประเทศมุสลิม ฮ่องกงคือตัวอย่างหนึ่งที่ต้องการจะเป็นผู้นำทางการเงินอิสลามให้กับยักษ์ใหญ่อย่างจีน ขณะที่ลอนดอนต้องการจะเป็นศูนย์กลางการเงินอิสลามของยุโรปเช่นกัน  นอกจากนี้สิงค์โปรก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาการเงินอิสลามก้าวเป็นชั้นนำในเอเซียเช่นกัน สิงค์โปร์(Singapore) เป็นประเทศเล็กๆที่มีพื้นที่ไม่มาก มีประชากรเพียง 5.08 ล้านคน ประกอบด้วยประชากรเชื้อชาติจีน มาเลย์ และอินเดีย ตามลำดับ ถึงแม้จะมีประชากรและทรัพยากรไม่มากแต่ประเทศสิงค์โปร์เป็นประเทศที่ประชาชนมีรายได้ที่สูงและมีการเจริญเติบโตของ GDP ที่สูงเช่นกัน ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางด้านการเงิน และบริการทางการเงิน ดังนั้นการพัฒนาในเรื่องการเงินอิสลาม (Islamic Finance) ของสิงค์โปรจึงเป้าหมายที่น่าสนใจ การเงินอิสลามในสิงค์โปร(Islamic Finance in Singapore) รัฐบาลสิงค์โปรได้ออก พรบ.  ธนาคารอิสลามในปี 2005 และกระทรวงการคลังของสิงค์โปรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเงินอิสลามในสิงค์โปร โดยการแก้ไขปัญหาเรื่องภาษีที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการเงินอิสลาม(Islamic Financial System) ในประเทศ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับระบบการเงินสากลได้ (Conventional Financial System) จากการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาลทำให้สถาบันการเงินต่างๆของสิงค์โปรได้ ตั้ง Islamic windows หรือ Islamic Banking unit ขึ้นมาให้บริการได้อย่างแพร่หลาย โดยธนาคารที่ริเริ่มในการทำธุรกรรมในระบบการเงินอิสลามก็คือ HSBC Singapore

Read more

Hongkong เอาด้วย! เดินหน้าพัฒนาตลาดพันธบัตรอิสลาม หรือตราสารศุกูก

แม้จะผ่านมาเกือบ 5 ปีแล้ว นับตั้งแต่นาย John Tsang Chun-wah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮ่องกงได้ประกาศในปี 2550 ว่าจะเร่งพัฒนาฮ่องกงสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินอิสลาม แต่การพัฒนาการเงินอิสลามในฮ่องกงยังไม่คืบหน้ามากนัก อย่างไรก็ดี ขณะนี้รัฐบาลฮ่องกงได้เสนอมติแก้ไขกฎหมายภาษีเพื่อหวังที่จะส่งเสริมให้วิสาหกิจในฮ่องกงเปิดจำหน่ายพันธบัตรอิสลามมากยิ่งขึ้น พันธบัตรอิสลาม (sukuk bonds) หรือ ตราสารศุกูก มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากพันธบัตรอื่นทั่วไป เนื่องจากตามกฎชาริอะห์ (sharia law) ของศาสนาอิสลาม ผู้ลงทุนที่นับถือศาสนาอิสลามจะไม่สามารถทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยได้ ดังนั้น การจำหน่ายพันธบัตรจึงต้องเริ่มจากการที่ผู้ระดมทุนต้องขายสินทรัพย์ให้กับ Special Purpose Vehicle (SPV) ที่จัดตั้งขึ้นเสมือนเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ระดมทุนจากนักลงทุน จากนั้น SPV จะเป็นผู้ออกพันธบัตรและเสนอขายให้กับนักลงทุนต่อไป โดยนักลงทุนจะมีสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น ในขณะที่ผู้ระดมทุนจะดำเนินการเช่าทรัพย์สินจาก SPV (ผลตอบแทนที่ได้รับจะอยู่ในรูป “ค่าเช่า” ซึ่งสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม) และ SPV จะได้จัดสรรผลตอบแทนดังกล่าวให้กับนักลงทุนต่อไป สำหรับกรณีของพันธบัตรทั่วไปจะได้รับผลตอบแทนในรูป “ดอกเบี้ย” โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีในฮ่องกง ซึ่งแตกต่างกับพันธบัตรอิสลามซึ่งจะได้รับผลตอนแทนในรูป “ค่าเช่า” ทำให้ผู้ถือพันธบัตรต้องชำระภาษีอากร ภาษีรายได้ หรือภาษีกำไร ดังนั้น รัฐบาลฮ่องกงจึงได้เสนอแก้ไขกฎหมายภาษีและอากรเพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือพันธบัตรอิสลาม 4 ประเภท ได้แก่ ijarah (พันธบัตรที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน), musharakah (พันธบัตรที่มีการถือครองหลายฝ่าย), mudarabah (พันธบัตรที่มีการถือครองฝ่ายเดียว),

Read more

Malaysia ต้นแบบการพัฒนาระบบการเงินอิสลาม

ส่วนหนึ่งของความพยายามยาวนานในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเงินอิสลามนั้นในมาเลเซียนั้นเริ่มจาก อังกู อับดุล อาซิส พ่อของเซติ อักตาร์ อาซิส ผู้ว่าการแบงก์ชาติแดนเสือเหลือง ได้ก่อตั้งสถาบันการเงินอิสลามสมัยใหม่แห่งแรกในชื่อ ทาบงฮาจิ (Tabunghaji) ในปี 1962 เพื่อช่วยจัดหาเงินทุนให้แก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปแสวงบุญที่เมกกะ และระดมการออมในชนบท รัฐบาลมาเลเซียได้ตั้งธนาคารอิสลามขึ้นมาหลายแห่งตามแผนปฏิรูปเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศต้นปี 2001 รัฐบาลเสนอมาตรการจูงใจทางภาษีและมีการแก้ไข พรบ. เพื่อให้รองรับการดำเนินงานของระบบการเงินอิสลามในหลายๆด้าน และแปลงสินทรัพย์ของประเทศอย่างน้อย 1 ใน 5 เป็นเงินทุนอิสลามภายในปี 2010 และการระดมทุนแบบอิสลามกลายเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนจากตะวันออกกลาง ย้อนกลับไปต้นทศวรรษ 1990 แดนเสือเหลืองพัฒนาพันธบัตรอิสลามหรือศุกูก (Sukuk) ขึ้นมาเป็นครั้งแรก และประสบความสำเร็จอย่างดีจนมีการออกศุกูก (Sukuk) ระดับโลกครั้งแรกในปี 2002 เพื่อระดมทุนมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบัน ตลาดศุกูก (Sukuk) ทั่วโลกเป็นของมาเลเซีย 2 ใน 3 นอกจากนี้ปัจจุบันมาเลเซียยังมีการบริการการเงินอิสลาม(Islamic Financial Service) มากขึ้น บัตรเครดิตอิสลาม (Islamic Credit Card) ตราสารอนุพันธ์อิสลาม (Islamic Derivatives)และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แบบอิสลาม(Islamic investment in

Read more

แบงค์ชั้นนำรุกตลาดการเงินอิสลาม

โมฮัมหมัด ซาลมาน ยูนิส กรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการประจำมาเลเซียของคูเวต ไฟแนนซ์ เฮาส์ ธนาคารอิสลามอันดับ 2 ของโลก รองจากอัล-ราจีแบงก์ บอกว่าบริการการเงินอิสลามกำลังเติบใหญ่จากอุตสาหกรรมเฉพาะกลายเป็นอุตสาหกรรมโลกอย่างแท้จริง และใน 3-5 ปีหน้า จะได้เห็นธนาคารอิสลามในออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และส่วนอื่นๆ ของโลก  แบงก์ชั้นนำของโลก ทั้งซิตี้กรุ๊ป(CitiGroup)  เอชเอสบีซี(HSBC) และดอยช์แบงก์(Deutsche Bank) ตลอดจนศูนย์กลางการเงินอย่างลอนดอน โตเกียว และฮ่องกง แห่ลงสนามการธนาคารอิสลาม นอกจากสินเชื่ออิสลาม(Islamic Financing) แล้ว ยังมีพันธบัตรอิสลามหรือศุกูก (Sukuk) บัตรเครดิตอิสลาม(Islamic Credit Card) และกระทั่งตราสารอนุพันธ์อิสลาม(Islamic Derivatives) ปัจจุบันสินเชื่ออิสลาม(Islamic Financing๗ และพันธบัตรอิสลามหรือศุกูก(Sukuk) ที่ยึดคัมภีร์กุรอานเป็นบรรทัดฐาน มีให้บริการในสหรัฐฯ ขณะที่อังกฤษ ญี่ปุ่นและไทยกำลังชั่งใจออกหุ้นกู้อิสลามเช่นกัน ผลลัพธ์คือ มีความต้องการบริการการเงินอิสลาม(Islamic Financial Service) มากขึ้น ปี 2006  เนชันแนล คอมเมอร์เชียล แบงก์ ธนาคารใหญ่สุดของซาอุดีอาระเบีย ยกเครื่องธุรกิจลูกค้ารายย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับชาริอะห์หรือกฏหมายอิสลาม ปี 2006 ตูนีเซียและโมรอกโกอนุญาตให้ธนาคารอิสลามแห่งแรกเปิดดำเนินการและแม้ธนาคารอิสลามยักษ์ใหญ่กระจุกตัวอยู่ในประเทศมั่งคั่งในอ่าวเปอร์เซีย แต่ตลาดที่ดึงดูดที่สุดกลับเป็นตุรกรี

Read more

London อนาคตศูนย์กลางการเงินอิสลามในยุโรป

ท่ามกลางกระแสการเจริญเติบโตของการเงินอิสลาม(Islamic Finance) ทั่วโลก ขณะที่การเงินกระแสหลักหรือ Conventional Financial System  ยังไม่ฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทำให้มีผู้คนสนใจระบบการเงินทางเลือกมากขึ้นนั้นก็คือ ระบบการเงินอิสลาม(Islamic Financial System) โดยเฉพาะที่เมือง London ประเทศอังกฤษจากการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ TheNational ว่าเมืองลอนดอนต้องการเป็นศูนย์การระบบการเงินอิสลามของยุโรบ(Europe’s Islamic Finance hub) จากการวางแผนของรัฐบาลอังกฤษ โดยมีสถาบันการเงินอิสลามในลอนดอนแล้วกว่า 22 สถาบัน และบริษัทกฏหมายอิสลามกว่า 30 บริษัทที่เป็นผู้เชียวชาญกฏหมายอิสลามด้านการเงิน นอกจากนี้ยังมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในด้านการเงินอิสลามเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในหลายมหาวิทยาลัยในลอนดอน นับเป็นก้าวที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับความเคลื่อนไหวจากประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิม แต่ประกาศว่าต้องการเป็นศูนย์กลางการเงินอิสลามในยุโรป โดย Muhammad Azmii Mahamad หมายเหตุ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง www.islamicfinancethai.com

Read more
« Older Entries Recent Entries »