ราคาทองคำในประเทศไทย คิดอย่างไร กำหนดจากไหน?

การคำนวนราคาทองคำในประเทศจะนำราคาทองต่างประเทศ ความบริสุทธิ์ 99.99 นำมาคูณด้วย 32.148 และคูณกับค่าเงินบาท ต่อดอลล่าร์สหรัฐ และได้ราคาทอง 1 กิโล (Kg) ไม่รวมค่าพรีเมี่ยม

ยกตัวอย่าง เช่น Spot 1900 * 32.148 * 31.10= 1,899,625.32 จะได้เป็นราคาทองต่อ 1kg และเมื่อนำมาหารด้วย 65.6 จะได้ราคาทองคำ 99.99 ต่อนำ้หนัก 1 บาท 1,899,625.32/65.6= 28,957.70 (ไม่รวมค่าพรีเมี่ยม).

หากนำราคาทองคำ 99.99 ขนาด 1 Kg มาหารด้วย 68 จะได้ราคาทองคำ 96.5 ต่อน้ำหนัก 1บาท 1,899,625.32/68 = 27,935 ในราคา ทองคำ ความบริสุทธิ์ 96.5 น้ำหนัก 1 บาท (ไม่รวมค่าพรีเมี่ยม)ต้นทุนราคาทองในประเทศ หรือค่าพรีเมี่ยม premium : นอกจากค่าเงินบาทแล้ว ราคาทองในประเทศนั้นจะถูกคิดคำนวนต้นทุนการหลอม การหล่อ การนำเข้าส่งออก และต้นทุนอื่นๆด้วยเรียกต้นทุนส่วนนี้ว่า ค่า พรีเมี่ยม premiumซึ่งจะปรากฎอยู่ในราคารับซื้อขายออกอยู่แล้ว

การขึ้นลงของค่าพรีเมี่ยมนั้นขึ้นลงตามอุปสงค์ อุปทานตลาด ถ้าทองคำขาดตลาด ค่าพรีเมี่ยมจะสูงฝั่งขายออก ถ้าทองคำล้นตลาด ค่าพรีเมี่ยมจะสูงฝั่งรับซื้อซื้อทองคำออนไลน์กับ NGG ISLAMIC เปิดให้บริการแล้ววันนี้สามารถเปิดบัญชีซื้อขายได้ทาง:

Website: https://www.nggtrade.com/compactisalamic

เปิดบัญชีออน์ไลน์: https://www.nggtrade.com/openaccount/#/

Line Official: https://lin.ee/iczA6j6 (@ngg-islamic)

Tel : 02-821-5355

ลงทะเบียนสัมนาออนไลน์: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScAVEElh8gjJm…/viewform

มั่นใจการลงทุนในทองตามหลักอิสลาม มั่นใจ NGG ISLAMIC

#nggislamic#การลงทุนในทองคำตามหลักอิสลาม#การลงทุนทองคำ#ทองคำแท่ง#สัมมนาการลงทุนในทองคำ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s