การเทรดทองคำตามหลักศาสนาอิสลาม

การซื้อขายทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ตามหลักชะรีอะฮ์ที่สามารถลงทุนได้ตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีหลักการที่อ้างอิงจากหลักฐานฮะดีษที่เกี่ยวข้องโดยมีหลักการโดยสรุป ดังนี้


1. ต้องเป็นการซื้อขายทองคำจริง ๆ เช่น ทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ โดยไม่ใช่เป็นการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทองคำ เช่น Gold Futures การซื้อขายสัญญา Gold Future ไม่ถือว่าเป็นการซื้อขายสินทรัพย์ตามหลักชะรีอะฮ์

2. การซื้อขายทองคำแท่ง จะต้องเป็นการซื้อขายเต็มจำนวน ไม่สามารถใช้ margin หรือ การวางหลักประกัน เพื่อซื้อขายได้ ซึ่งการวางหลักประกันเพื่อซื้อขาย ตามหลักชะรีอะฮ์จะถือว่าส่วนต่างคือ ริบา หรือดอกเบี้ยประเภทหนึ่ง


3. การซื้อขายทองคำแท่ง จะต้องเป็นการซื้อขายพร้อมการโอนความเป็นเจ้าของทองคำแท่ง เมื่อมีการจ่ายหรือชำระโดยทันที

โดยอ้างอิงจากหลักฐานฮะดีษที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายทอง ดังนี้

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَداً بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كاَنَ يَداً بِيَدٍ

“อุบาดะห์ บิน อัสศอมิต รายงานว่า ท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : ทองด้วยทอง เงินด้วยเงิน ข้าวสาลีด้วยข้าวสาลี ข้าวฟ่างด้วยข้าวฟ่าง อินทผลัมด้วยอินทผลัม เกลือด้วยเกลือ ชนิดเดียวกัน เท่ากัน ส่งมอบกันซึ่งหน้า แต่หากชนิดแตกต่างกัน ก็จงขายตามแต่พวกเจ้าต้องการ หากได้ส่งมอบกันซึ่งหน้า(การโอนความเป็นเจ้าของ)” ศอเฮียะห์มุสลิม ฮะดีษเลขที่ 2970 โดยอ้างอิงจากหลักฐานการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าต่างชนิด เช่นการซื้อขายทองด้วยสกุลเงินต่างๆ

قَالَ أَبُوْبَكَرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

“อบูบะกะเราะห์ รอดิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : พวกท่านอย่าขายทองด้วยทอง นอกจากเท่ากัน และอย่าขายเงินด้วยเงิน นอกจากเท่ากัน แต่พวกเจ้าจงขายทองด้วยเงิน และขายเงินด้วยทอง (เต็มจำนวน) ตามแต่พวกเจ้าต้องการ” ศอเฮียะห์ บุคอรี ฮะดีษเลขที่ 2029 

ปัจจุบันมีบริษัท เอ็นจีจี เทรด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสมาชิกสมาคมค้าทองคำ ในประเทศไทย ได้ให้บริการการเทรดทองคำตามหลักศาสนาอิสลามแห่งเดียวในประเทศไทยโดยมีที่ปรึกษาด้านชะรีอะฮ์กำกับดูแล โดยปัจจุบัน บริษัท เอ็นจีจี เทรด จำกัด มี 22 สาขาทั่วประเทศ หากต้องการเปิดบัญชีเทรดทองคำตามหลักศาสนอิสลามสามารถกดดูรายละเอียดตามรูปภาพด้านล่าง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s