กองทุนตราสารหนี้อิสลาม M-SUKUK เด่น 2 ปี ทำกำไรได้ 7 % กว่า

หากท่านยังไม่ทราบว่าตราสารศุกูก หรือตราสารหนี้อิสลามคืออะไร แตกต่างจากตราสารหนี้ทั่วไปซึ่งฮาราม โปรดอ่าน บทความนี้ก่อน ตาม link ด้านล่าง

ตราสารศุกูกคืออะไร?

กองทุนตราสารหนี้อิสลาม M-SUKUK เด่น 2 ปี ทำกำไรได้ 7.334 % ณวันที่ 20 ม.ค. 2021 ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 109,108,409.32   บาท ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ผู้จัดการกองทุนสามารถบริหารได้ค่อนข้างดี ซึ่งมีรายละเอียดของกองทุน M-Sukuk ดังนี้

📊สรุปราคาปิดกองทุนรวมตามหลักศาสนาอิสลามในประเทศไทย(Islamic Fund) ทั้งกองทุนอิสลามที่สามารถลดหย่อนภาษีและกองทุนอิสลามทั่วไป ณ วันที่ 22-01-21

กองทุนรวมลงทุนเพื่อการออมและ/หรือลดหย่อนภาษีเงินได้

💰กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม (MIFSSF)
ราคาปิดวันนี้  12.6977 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,112,155.55   บาท 

💰กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ(KSRMF)
ราคาปิดวันนี้ 20.2882 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 188,690,311.74  บาท

กองทุนรวมลงทุนเพื่อการออม (ไม่ได้สิทธิเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีเงินได้)

💰กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิก ฟันด์ (MIF)
ราคาปิดวันนี้  9.1696 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 460,888,416.21  บาท

💰กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอล ศุกูก (M-SUKUK)
ราคาปิดวันที่ 20/01/21  10.7344 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 109,108,409.32   บาท

ซึ่งทุกกองทุนสามารถซื้อขายได้ผ่าน KTBST-islamic สามารถเปิดบัญชี ออนไลน์ได้แล้ว Click here  เพื่อความสะดวกสำหรับนักลงทุนที่จะรวมพอร์ตการลงทุนกองทุกกองทุนไว้ในที่เดียว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s