การกำหนดราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

aav

การกำหนด ราคาหุ้น หรือราคาตลาด เกิดขึ้นได้อย่างไร

  • การซื้อ การขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น ผู้กำหนดราคา คือ ผู้ซื้อ และผู้ขาย โดยทั้ง 2 ฝ่าย ต่าง ซื้อ ขาย ในราคาที่ตกลงกัน และพอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งหุ้น สามารถจำหน่ายจ่ายโอนกันได้ ดังนั้นแล้วเมื่อมีการจำหน่าย ราคาก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้ตามความต้องการของผู้ซื้อ หรือตามความสามารถในการทำเงินของกิจการนั้นๆ หากกิจการทำเงินได้ดี ได้มาก และมั่นคง จะทำให้หุ้นนั้น เป็นที่ต้องการในตลาด มีความต้องการซื้อมาก ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้นตามความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นๆ

หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ มีลักษณะการซื้อขายอย่างไร

  • หลังจากที่บริษัทได้ทำการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) และมีการประกาศเริ่มวันทำการซื้อขายหุ้นนั้นในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ในเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ หุ้นจะถูกทำการซื้อขายโดยการจับคู่คำสั่งเสนอซื้อ-เสนอขายที่ถูกส่งจากบุคคลไปยังตลาดหลักทรัพย์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งคำสั่งเสนอซื้อ และเสนอขายนั้นจะถูกส่งมาจากบุคคลซึ่งมีตัวตนจริง และคำสั่งเสนอซื้อ-เสนอขายจะถูกจับคู่กันได้ โดยทั้ง 2 ฝ่าย มีความเห็นพ้องต้องกันทั้งในราคา และจำนวนหุ้นจึงจะทำให้การซื้อขายนั้นสมบูรณ์

KTBST- islamic ผู้นำด้านการลงทุนอิสลามแห่งเดียวในประเทศไทย และมีผู้แนะนำการลงทุนมุสลิมที่คอยให้คำปรึกษานักลงทุนแห่งเดียวในประเทศเช่นกัน หากต้องการดูข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้แนะนำการลงทุนมุสลิม รายละเอียดการเปิดบัญชี >> KTBST-islamic สามารถเปิดบัญชี ออนไลน์ได้แล้ว Click here

Isares หุ้นฮาลาล

One comment

  • เรียนสอบถามอาจารย์
    เนื่องจากในระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในลักษณะ VI ซึ่งการลงทุนลักษณะนี้ make sense ว่าเราได้ลงทุนร่วมกับบริษัท เเต่ในลักษณะ daily trade , swing price นี้ เราสามารถกระทำได้หรือไม่? อยากจะเรียนสอบถามตามทัศนะของอาจารย์ครับ ญะซากัลลอฮุ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s