ผลการดำเนินงานและราคาต่อหน่วย กองทุน Islamic LTF ทั้ง 3 กองทุนจาก 3 บลจ. เพื่อการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

Islamic LTF RMF

จากที่ได้เคยกล่าวมาแล้วว่ากองทุนรวม LTF และ RMF เป็นเครื่องมือในการออมและการลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้อีกด้วย จึงถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่จะต้องมีภาระการจ่ายภาษีในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงไตรสามสุดท้ายของปี จะเป็นช่วงเวลาของหลายๆท่านที่จะมองหา กองทุน Islamic LTF/RMF เพื่อลดหน่อยภาษีและออมระยะยาวกัน

mf-02@2x

ซึ่งสามารถย้อนกลับไปอ่านได้ที่

https://islamicfinancethai.com/2013/11/10/ข้อมูล-islamic-ltf-และ-rmf-ในไทย/

LTF_RMF_Equa

ซึ่งในบทความนี้จะมาขยายความเรื่อง ราคา ต่อหน่วย และผลการดำเนินการที่ผ่านมาเพื่อเปรียบเทียบได้เห็นได้โดยง่าย ดังนี้

Islamic LTF RMF Fund

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ากองทุน Islamic LTF ที่บริหารโดยผู้จัดการกองทุนจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือ บลจ. ที่บริหารกองทุนตามหลักศาสนาอิสลามจาก 3 บลจ. หากเปรียบเทียบเฉพาะผลการดำเนินการผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี

อันดับ 1 ONE-SHARIAHLTF ได้ผลตอบแทน 4.80%(เริ่มจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี) บริหารโดย บลจ. วรรณ (มีนโยบายจ่ายปันผล) 25 กันยายน 2560

อันดับ 2 MIF-LTF ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี 2.86% บริหารโดย บลจ. MFC(มีนโยบายจ่ายปันผล) ณ 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560

อันดับ 3 KSLTF ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี 1.57% บริหารโดย บลจ. KTAM(ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล) ณ 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560

หากเปรียบเทียบราคาต่อหน่วย เพื่อเปรียบเทียบกันนั้น สามารถเรียงจากราคาต่อหน่วยต่ำกว่าไปสูงกว่า ซึ่งถ้าราคาต่ำกว่าเราก็จะสามารถซื้อจำนวนหน่วยได้มากกว่า

อันดับ 1 ONE-SHARIAHLTF  ราคาต่อหน่วย 10.48 บาท บริหารโดย บลจ. วรรณ (มีนโยบายจ่ายปันผล) 25 กันยายน 2560  หากซื้อจำนวน 100,000 บาท จะได้จำนวน 9,541.98 หน่วยลงทุน

อันดับ 2 MIF-LTF ราคาต่อหน่วย 15.38 บาท  บริหารโดย บลจ. MFC(มีนโยบายจ่ายปันผล) 31 สิงหาคม 2560 หากซื้อจำนวน 100,000 บาท จะได้จำนวน 6,501.95 หน่วยลงทุน

อันดับ 3 KSLTF ราคาต่อหน่วย 22.77 บาท โดย บลจ. KTAM(ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล) 31 สิงหาคม 2560 หากซื้อจำนวน 100,000 บาท จะได้จำนวน  4,391.74  หน่วยลงทุน

phase2adver7_Part2

หากสนใจซื้อกองทุน Islamic LTF /RMF เพื่อลดหย่อนภาษีและลงทุนระยะยาวสามารถติดต่อเปิดบัญชี กับ ทาง KTBST-islamic ซึ่งสามารถเปิดบัญชีครั้งเดียวและสามารถซื้อได้ทุก บลจ. ในต้นทุนที่เท่ากัน ติดต่อ 02-648-1713 (บล. เคทีบี ประเทศไทย จำกัด ทีม Islamic Wealth Management)

 

cropped-isares-header1.png

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s