มะฮัรตามซุนนะห์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

มะฮัรตามซุนนะห์ของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) คือ 500 ดิรฮัม จึงใช้การคำนวณมูลค่า 500 ดิรฮัมจากราคาของโลหะเงินในตลาดโลก ซึ่ง 500 ดิรฮัม จะเท่ากับโลหะเงิน 1487.50 กรัม จะสามารถคำนวณมะฮัรซุนนะห์ ของเดือน พฤษภาคม  2557 ได้เท่ากับ ฿34,658.59 บาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2557 -0.70%

 

Mahar May 2014

มะฮัรตามซุนนะห์ย้อนหลังตั้งแต่มกราคม 2552 – พฤษภาคม 2557 ได้ดังนี้

 

Mahar โลหะเงิน May 31-2014-1

สามารถอ่านรายละเีอียดเรื่องมะฮัรตามซุนนะห์ได้ที่

มะฮัรตามซุนนะห์(Sunnah Mahar)

 

วัลลอฮุอะลัม เรียบเรียงโดย Muhammad Azmii Mahamad หมายเหตุ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง http://www.การเงินอิสลาม.com หรือ http://www.islamicfinancethai.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s