มะฮัรตามซุนนะห์ ประจำเดือนเมษายน 2557

มะฮัร เมษา 2557มะฮัรตามซุนนะห์ของท่านนบี  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)   คือ 500 ดิรฮัม  จึงใช้การคำนวณมูลค่า 500 ดิรฮัมจากราคาของโลหะเงินในตลาดโลก ซึ่ง 500 ดิรฮัม จะเท่ากับโลหะเงิน 1487.50 กรัม จะสามารถคำนวณมะฮัรซุนนะห์ ของเดือนเมษายน 2557 ได้เท่ากับ ฿34,902.43 บาท  ลดลงจากเดือนมีนาคม 2557 -1.19%

มะฮัรตามซุนนะห์ย้อนหลังตั้งแต่มกราคม 2552 – เมษายน 2557 ได้ดังนี้  Mahar โลหะเงิน April 30 -2014

สามารถอ่านรายละเีอียดเรื่องมะฮัรตามซุนนะห์ได้ที่

มะฮัรตามซุนนะห์(Sunnah Mahar)

 

วัลลอฮุอะลัม เรียบเรียงโดย Muhammad Azmii Mahamad หมายเหตุ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง http://www.การเงินอิสลาม.com หรือ http://www.islamicfinancethai.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s