เปิดเลนส์การเงินอิสลามในประเทศไทย

เปิดเลนส์การเงินอิสลามในประเทศไทย

การเงินอิสลาม ไทย

ในประเทศไทยมีมุสลิมอยู่ประมาณเกือบ 8-9 ล้านคนทั่วประเทศหรือราวๆ 10% ของทั้งประเทศ ซึ่งต้องการระบบการเงินอิสลามเข้ามาตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินให้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม อาทิในการด้านสถาบันการเงิน การธนาคาร การลงทุน หรือ การประกันภัยและประกันชีวิต

ibank

ประเทศไทยจะมีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ ibank  ที่ตั้งขึ้นตาม พรบ. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ให้บริการระบบการเงินอิสลามเต็มรูปแบบ(Full-fledged Islamic banks)  นอกจากนี้ยังมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ให้การบริการทางการเงินตามหลักศาสนา เพื่อเป็นทางเลือกอีกบริการหนึ่งของธนาคาร ในรูปแบบแผนกเฉพาะกิจ (Islamic Banking Window) และมี บริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้บริการการเช่าซื้อในรูปแบบอิสลาม

mfcktam

ไม่เพียงเท่านั้น ปัจจุบันยังมี บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)หรือ MFC ที่เข้ามารุกตลาดการเงินอิสลาม มีทั้งกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี อิสลามิกฟันด์ (MIF) นอกจากนี้ยังมีกองทุนเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว MIF-LTF และนอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM ได้ให้บริการกองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว KSLTF และ กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ KSRMF

นอกจากธุรกิจสถาบันการเงินแล้วในประเทศไทยยังมีการให้บริการการประกันแบบอิสลาม หรือ ตะกาฟุล เช่นกันอาทิ เมืองไทยตะกาฟุล ทิพยตะกาฟุล ไทยประกันชีวิตตะกาฟุล ฟินันซ่าตะกาฟุล กมลประกันภัยตะกาฟุล เป็นต้น

แต่ดูเหมือนว่าประเทศไทยจะเชื่องช้าในเรื่องการพัฒนาด้านการเงินอิสลาม ที่ภูมิภาคนี้กำลังก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ  AEC แล้วในอีกไม่กี่ปี เนื่องจากการขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มตัวในการแก้ไข้อุปสรรคในด้านกฏหมายทั้งในเรื่องข้อติดขัดเรื่อง พรบ. เรื่องภาษีและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นการขัดขวางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินอิสลามให้หลากหลายและทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อคว้าโอกาสในการรองรับการทำธุรกรรมของประชากรมุสลิมของ AEC 300 กว่าล้านคน

วัลลอฮุอะลัม เรียบเรียงโดย Muhammad Azmii Mahamad

หมายเหตุ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง

www.การเงินอิสลาม.com หรือ http://www.islamicfinancethai.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s