ทำความรู้จัก SAC กับ IFA

SAC

The Shariah Advisory Council หรือชื่อย่อ SAC เป็นสภาที่ปรึกษาชะรีอะห์ ของธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย มีอำนาจในการตัดสินด้านกฏหมายอิสลามเกี่ยวกับธนาคารอิสลาม การเงินอิสลาม ตะกาฟูล และสถาบันการเงินอิสลามต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีองค์กรอิสระจากรัฐบาลมากำกับดูแลการเงินอิสลามให้อยู่ภายใต้หลักชะรีอะห์และมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ธนาคารกลางของมาเลเซียในเรื่องของธุรกรรมการเงินอิสลามในธุรกิจต่างๆ โดย SAC ได้รับการรับรองจาก พรบ. ธนาคารของมาเลเซียในปี 2009 เพื่อให้คำตัดสินของ SAC มีอำนาจเหนือที่ปรึกษาชะรีอะห์ของสถาบันการเงินอิสลามต่างๆ และมีผลด้านกฏหมาย และการศาล

SAC ประกอบด้วยบรรดานักวิชาการที่มีชื่อเสียง นักนิติศาสตร์อิสลาม และนักการเงินอิสลาม ที่มีประสบการณ์ ในด้านธนาคาร การเงิน เศรษฐศาสตร์ กฏหมาย และ การประยุกต์ใช้หลักชะรีอะห์ในเรื่องการเงินอิสลาม

สถาบันวินิจฉัยนิติศาสตร์อิสลาม หรือ Islamic Fiqh Academy: IFA ( อยู่ภายใต้การดูแลของ Organization of Islamic Conferences: OIC)  ก่อตั้งในการประชุมสุดยอดครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี ค.ศ.1981 โดยได้คัดเลือกคณะกรรมการมาจากผู้รู้ด้านศาสนา นักกฎหมายอิสลาม นักคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสาขาวิชาต่างๆ  รวมถึงด้านการเงินการธนาคารอิสลามด้วย

 

(Arabic: مجمع الفقه الاسلامي الدولي)

(Arabic: مجمع الفقه الاسلامي الدولي) IFA

ทั้งสองหน่วยงานนี้ค่อนข้างมีบทบาทในการออกคำวินิจฉัยหรือฟัตวาด้านการเงินอิสลามและเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเนื่องจาก SAC เป็นหน่วยงานของมาเลเซียที่ประกาศว่าเป็น Islamic Financial Hub และ Islamic Fiqh Academy ของ OIC ที่ The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions( AAOIFI) จะอ้างอิงคำฟัตวาถึงค่อนข้างบ่อยครั้ง โดยต่อไปผู้เขียนจะแนะนำให้รู้จักกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับมาตราฐานในการดำเนินงาน การบัญชี และการตรวจสอบ  เกี่ยวกับการเงินอิสลามอย่าง IFSB ของมาเลเซียและ AAIOF ต่อไป

 

วัลลอฮุอะลัม เรียบเรียงโดย Muhammad Azmii Mahamad

หมายเหตุ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง

http://www.การเงินอิสลาม.com หรือ http://www.islamicfinancethai.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s