ข้อมูล Islamic LTF และ RMF ในประเทศไทย

Islamic LTF RMF

กองทุนรวม LTF และ RMF เป็นเครื่องมือในการออมและการลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้อีกด้วย จึงถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่จะต้องมีภาระการจ่ายภาษีในแต่ละปี

mf-02@2x

LTF ย่อมาจาก LONG TERM EQUITY FUND หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนรวม หมายถึงการนำเงินของผู้ลงทุนหลาย ๆ คนมารวมกัน แล้วมีมืออาชีพ ซึ่งก็คือบริษัทจัดการ คอยบริหารจัดการเงินตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้) เป็นกองทุนรวมแบบพิเศษที่ให้สิทธิผู้ลงทุนนำเงินลงทุนในแต่ละปีมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนขั่นต่ำ 7 ปีปฎิทิน

LTF  ที่เป็นกองทุน Islamic LTF ที่สามารถซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี มีอยู่ 3 กองทุน จาก 3 บลจ. ในประเทศไทยคือ

ktam

1. กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว  ชื่อย่อ KSLTF โดย  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย ดูรายละเอียดได้ที่

http://www.ktam.co.th/th/mutual-fund/mutual-detail.aspx?FundID=152&FundMenuID=4&level=3

mfc

2. เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชื่อย่อ MIF-LTF  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ดูรายละเอียดได้ที่

http://www.mfcfund.com/mfc/incfile/ffs_type1_th.php?fundcode=MIFLTF&fundtype=oltf

ONE-Logo-b

3. กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF) ดูรายละเอียดได้ที่

https://www.one-asset.com/?page_id=34813

 

RMF ย่อมาจากคำว่า Retirement Mutual Fund หรือเรียกในชื่อไทยว่า “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์พิเศษแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป คือ RMF เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสะสมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณที่ทางการให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจ

RMF ที่เป็นกองทุน Islamic RMF  มีอยู่ 1 กองทุน คือ

ktam

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชื่อย่อ KSRMF โดย  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย ดูรายละเอียดได้ที่

http://www.ktam.co.th/th/mutual-fund/mutual-detail.aspx?FundID=149&FundMenuID=4&level=3

โดย Islamic LTF และ RMF นั้นกองทุนดังกล่าวจะลงทุนในกรอบของชะรีอะห์ และมีการตั้งที่ปรึกษาด้านศาสนาหรือชะรีอะฮ์มากำกับการลงทุน  โดยมีกรอบการลงทุนดังนี้

ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับริบา(Riba)หรือดอกเบี้ย ดังนั้น กองทุนอิสลามจึงไม่สามารถที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ รวมถึงบริษัทเช่าซื้อทางการเงินต่างๆ ซึ่งมีรายได้หลักจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการกู้ยืม

ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน(Gharar) ดังนั้นกองทุนอิสลามจึงไม่สามารถซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทประกันภัยทั่วไป ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ เพราะธุรกิจประกันภัยทั่วไป นั้นมีความไม่แน่นอน หรือ Gharar ในเรื่องของการการเคลมประกัน ซึ่งเราไม่ทราบว่าจะเกิดความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุขึ้นเมื่อใด โดยที่ผู้ซื้อประกันจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันทุกๆเดือน เป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดการเอาเปรียบแก่ผู้ซื้อประกัน

ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพนัน(Maisir) ดังนั้น กองทุนอิสลามจึงห้ามซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ บริษัทที่ให้บริการเครื่องเล่นเสี่ยงโชค เป็นต้น

ห้ามกองทุนลงทุนในหุ้น ที่เกี่ยวข้องกับดำเนินธุรกิจขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุรา สิ่งมึนเมา  ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสุกร  สิ่งที่น่ารังเกียจหรือนะยิส ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิง ประกอบด้วย คาสิโน การพนัน โรงภาพยนตร์ ดนตรี สื่อลามก  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ บุหรี้ และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจำหน่ายอาวุธ เป็นต้น

phase2adver7_Part2

กองทุน LTF และกองทุน RMF เป็นกองทุนที่ใครๆ ก็พากันเรียกว่า “แฝดคู่สวย
ช่วยประหยัดภาษี” ซึ่งทั้งสองกองทุนนี้ มีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ใกล้เคียงกัน จึงก่อให้เกิด
ความสับสนในกลุ่มผู้ลงทุน

ตารางด้านล่างนี้น่าจะช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจความแตกต่างระหว่างกองทุน LTF และกองทุน RMF ได้ดียิ่งขึ้น

LTF&RMF

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน LTF และ RMF มีที่มาแตกต่างกัน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐบาลให้มานั้น จึงไม่นำมานับรวมกัน นั่นทำให้ผู้ลงทุนสามารถที่จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดถึง 1,000,000 บาทต่อปี จาก LTF 500,000 บาท และ RMF อีก 500,000 บาท เพียงแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุนให้ครบถ้วน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น

หมายเหตุ ข้อมูลประกอบจากตลาดหลักทรัพย์

รายละเอียดและ Performance ที่ผ่านมาของกองทุน ดังตารางต่อไปนี้

Islamic LTF RMF Fund

หากสนใจซื้อกองทุน Islamic LTF /RMF เพื่อลดหย่อนภาษีและลงทุนระยะยาวสามารถติดต่อเปิดบัญชี กับ ทาง KTBST-islamic ซึ่งสามารถเปิดบัญชีครั้งเดียวและสามารถซื้อได้ทุก บลจ. ในต้นทุนที่เท่ากัน ติดต่อ 02-648-1713 (บล. เคทีบี ประเทศไทย จำกัด ทีม Islamic Wealth Management)

 

isares web 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s