FTSE SET Shariah index กับมุมมองจากบุคคลในวงการตลาดหลักทรัพย์

SET-VN          สำหรับ “ดัชนีฟุตซี่ เซ็ท ชาริอะห์”      หรือ FTSE SET Shariah index เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ ตลาดทรัพย์ฯกับ ฟุตซี่ กรุ๊ป และ Yasaar Limited ในการพัฒนาดัชนีใหม่ เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ตามหลักศาสนาอิสลาม รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผู้ร่วมตลาด โดยมี Yasaar Limited ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ให้คำปรึกษาด้านการคัดเลือกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักศาสนา

        ขณะเดียวกัน เราต้องมองกลับไปที่ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่า พี่น้องมุสลิมของเราส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งประเทศเหล่านี้ขึ้นชื่อลือชาในความมั่งคั่งด้านทรัพย์พยากรณ์ทางพลังงานที่สำคัญของโลก นั่นคือ **น้ำมัน** ทำให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศในแถบนี้มีความมั่นคง มั่งคง และยังมีเม็ดเงินอีกเป็นจำนวนมาก โดยใช้คำว่าจำนวนมหาศาลที่พร้อมจะนำมาลงทุนในดินแดนอื่นๆ ทั่วโลกก็ไม่แปลก ซึ่งนี่จะเป็นคำตอบให้กับทุกคนได้ว่าทำไมเราต้องมีการจัดทำดัชนีนี้ขึ้นมา

                นอกจากนี้ จากข้อมูลพบว่า ทั่วทั้งโลกใบกลมๆนี้ มีพี่น้องมุสลิมอยู่ถึง 1 ใน 4 ของโลก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 3ของโลกได้ในราวปี 2025 ขณะที่ไทยเราเองแม้พี่น้องเราส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ แต่เราก็มีพี่น้องที่เป็นมุสลิมถึง 10% ของจำนวนประชากรทั้งหมด เรามีมัสยิดในประเทศรวมกันกว่า 2,500 แห่ง

              ต่อมาต้องขอกล่าวถึงคำว่า เศรษฐศาสตร์ เชิงศาสนาอสิลาม ซึ่งปัจจุบันเป็นยอมรับและมีการพูดถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงของโลกหลายแห่งเริ่มเล็งเห็ฯความสำคัญ และได้มีการจัดหลักสูตรการเรียนดังกล่าวขึ้นมาแล้ว จึงน่าจะเป็นสิ่งยืนยันว่า ตอนนี้ทั่วโลกให้ความสนใจใน Islamic Finance เป็นอย่างมาก ย้อนกลับมาพูดถึง การลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามของพี่น้องทั่วโลก พบว่ามีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2002 พบว่าทั่วโลกมีกองทุนที่ใช้นโยบายลงทุนตามหลักเกณฑ์ของศาสนาเพิ่มขึ้นจาก 22 โครงการในปี 02 เป็น 153 โครงการในปี 2007 โดยมีการลงทุนที่แตกต่างและหลายกหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในหุ้น การลงทุนแบบมันนีมาร์เกต ฯลฯ

             โดยในประเทศตะวันออกกลางที่อยู่ในกลุ่ม Gulf Cooperation Council (GCC) มีการออกกองทุนที่ลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามจำนวน 33 กองทุน มูลค่าสูงถึง 3,871 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 17 กองทุน มูลค่า 2,946 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คูเวต จำนวน 11 กองทุน มูลค่า 787 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กาตาร์ จำนวน 3 กองทุน มูลค่า 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ จำนวน 2 กองทุน มูลค่า 96 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

             อีกทั้งหากเปรียบระหว่างข้อมูลตัวเลขประชากรในประเทศ อัตราการเจริญเติบดจทางเศรษฐกิจ และมารเกตแคปของประเทศจะพบว่า ประเทศเหล่านี้จะมีมาร์เกตแคปโตกว่าจีดีพีของประเทศทั้งสิ้น แม้จำนวนประชากรจะไม่มากก็ตาม

              ไทยนับว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ชาวตะวันนออกกลางรู้จัก และยอมรับในความสามารถของเราในหลายๆเรื่อง ซึ่งทำให้ผมเชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้น่าจะสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศของเราเช่นกัน เพียงอาจยังมีข้อกังวลในเรื่องการลงทุนตรามหลักศาสนา ดังนั้นเมื่อเรามีดัชนีใหม่นี้ขึ้นมา จะช่วยเพิ่มการตัดสินใจให้กับพวกเขาได้ง่ายขึ้น และความน่าเชื่อถือก็เพิ่มขึ้นไปด้วย ไม่เฉพาะเม็ดเงินที่จะเข้ามาลงทุนแต่เพียงอย่างเดียว”

             ดังนั้นเพื่อให้ FTSE SET Shariah index มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือมากที่สุด การพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะเข้ามาคำนวณในดัชนี นอกจาก FTSE GROUP ที่มีชื่อเสียงในการจัดทำดัชนีแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องให้ Yasaar Limited เข้ามามีส่วนร่วม และช่วยควบคุมตรวจสอบหลักทรัพย์ต่างๆ เพราะเขาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มเครดิตและความน่าเชื่อถือให้แก่ดัชนีใหม่นี้

    ตลาดหลักทรัพย์ฯเองก็คาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนชาวมุสลิมให้หันมอง และนำเงินลงทุนมาลงทุนไทยเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ก็เชื่อว่านี่จะเป็นโอกาสในการลงทุนแบบใหม่อีกช่องทางหนึ่งที่มีคุณภาพ สำหรับนักลงทุนทั่วไป โดยเฉพาะโครงสร้างทางการเงินของหลักทรัพย์ที่ถูกคัดเลือกมาไว้ในดัชนีฯ*

       การเปิดตัว FTSE SET Shariah Index ในครั้งนี้ เป็นการก้าวเข้าสู่ตลาดของตราสารที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ที่กำลังเติบโต โดยดัชนีใหม่นี้จะช่วยเพิ่มเครื่องมือทางการเงินให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการออกตราสารการลงทุนที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะ (Structured investment products) ที่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามในระดับโลกอีกด้วย”ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯให้ทัศนะ

               “บริษัทสนใจใช้ดัชนีฟุตซี่ เซ็ท ชาริอะห์ (FTSE SET Shariah Index) เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับกองทุนภายใต้การบริหาร 2 กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเช่นกัน นั่นคือ กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว และกองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 กองทุนอ้างอิงดัชนี SET Index อยู่

               สุดท้ายขอหยิบยก ความเห็นของ กีรติ โกสีย์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ที่พยายามเน้นย้ำให้กับสื่อมวลชน ในวันที่มาอธิบายและแนะนำดัชนีว่า หากไม่นำหลักเกณฑ์ทางศาสนาอิสลามมาประกอบ แต่มองถึงข้อพิจราณาหลักทรัพย์ในด้านสถานะการเงิน จะพบว่าดัชนีใหม่นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดีอีกช่องทางหนึ่ง เพราะจากเกณฑ์สถานะทางการเงินที่ใช้คัดเลือกนี้ นักลงทุนจะค้นพบหลักทรัพย์ที่แข็งแกร่ง มีฟรีโฟลตในระดับที่ดี หนี้สินน้อย และมีผลการดำเนินงานที่เยี่ยม ดังนั้นดัชนีใหม่นี้ แม้คุณไม่ใช่พี่น้องมุสลิม แต่คุณก็สามารถนำมาไปใช้ได้….ด้วยเช่นกัน

ที่มา : ผู้จัดการ

 

วัลลอฮุอะลัม เรียบเรียงโดย Muhammad Azmii Mahamad

หมายเหตุ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง

http://www.การเงินอิสลาม.com หรือ http://www.islamicfinancethai.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s