การเจริญเติบโตของการเงินอิสลาม 2013

Islamic banking assets

จากการเปิดเผยข้อมูลของ IMF  สินทรัพย์ของธนาคารอิสลามทั่วโลก(Global Islamic banking assets)ในปี 2013 สูงถึง 1.8 ล้านล้านดอลลาห์แล้วซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 17% โดยมีการคาดการณ์ว่าหากรวมสินทรัพย์ทางการเงินอิสลามทั้งหมด ในปี 2013 จะมีมูลค่าสูงถึง  2.1 ล้านล้านดอลลาห์เข้าไปแล้ว แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของระบบการเงินอิสลาม ที่เป็นความต้องการของมุสลิมถึง 2 พันล้านคนทั่วโลก กำลังก้าวมาเป็นระบบการเงินทางเลือกของโลกใบนี้

โดย Muhammad Azmii Mahamad

หมายเหตุ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง www.islamicfinancethai.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s