การเงินอิสลามคืออะไร?

cropped-islamic-finance-logo.png

การเงินอิสลาม(Islamic Finance) คือ ระบบการการเงินที่อยู่ภายใต้กรอบหลักศาสนาอิสลาม หรือ หลักชะรีอะห์ (Shariah Law) ในการทำธุรกรรมใดๆ หลักชะรีอะห์ (Shariah Law) หรือกฎหมายอิสลามนั้นนำไปใช้กับทุกๆด้านของชีวิตชาวมุสลิม รวมทั้งด้านการเงิน

ระบบการเงินอิสลาม เป็นระบบการเงินทางเลือกจากระบบทั่วไป Conventional Finance ซึ่งมีพื้นฐานจากดอกเบี้ย ซึ่งเป็นข้อห้ามหลักทางศาสนาอิสลาม เนื่องจากมีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากกว่า 2 พันล้านคนในโลกปัจจุบัน ตลาดการเงินอิสลามทั่วโลกมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเนื่องจากชาวมุสลิมต้องการบริการด้านการเงินที่สอดคล้องกับความหลักศาสนาอิสลาม

ปัจจุบันการเงินอิสลามมีธุรกิจที่หลากหลายให้เป็นทางเลือกแก่มุสลิมในการรับบริการทางการเงินมากมายอาทิ เช่น

-ธนาคารอิสลาม (Islamic Banking)

-การลงทุนแบบอิสลาม (Islamic Investment)

-ตลาดเงินตลาดทุนอิสลาม (Islamic Capital Market)

-ตะกาฟูล (Takaful)

-การวางแผนทางการเงินอิสลาม (Islamic Financial Planning)

หมายเหตุ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ความรู้ในเรื่อง ด้วยการอ้างอิงถึง http://www.islamicfinancethai.com ด้วยครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s