อิญาเราะฮ์ วะ อิกตินาอ์ (Ijarah wa Iqtina)

อิญาเราะฮ์ วะ อิกตินาอ์ (Ijarah wa Iqtina หรือ Islamic Hire Purchase) หรือ คือสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน สินเชื่อภายใต้หลัก อิญาเราะฮ์ วัล อิกตินาอ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อทรัพย์สินมาให้ลูกค้าเช่า โดยจะประกอบไปด้วย 2 ธุรกรรม คือธุรกรรมแรกจะเป็นสัญญาการเช่าหรืออิญาเราะฮ์ (Ijarah) หรือ โดยให้คำมั่น (WAAD หรือ Promise) ว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นให้กับลูกค้า ลูกค้าจะได้รับการโอนกรรมสิทธ์ในทรัพย์สิน (ownership) ผ่านการให้หรือฮิบะห์ (Gift) หลังจากที่มีการจ่ายค่าเช่างวดสุดท้าย

ijarah

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://islamicfinancethai.com/2014/01/03/อิญาเราะฮ์-ijarah/

 

isares header

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s